mast
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Etter en topp i 2014 har antall driftsforstyrrelser i regional- og transmisjonsnettet sunket betraktelig.

  • Øyvind Zambrano Lie

Antall feil under driftsforstyrrelser i regional- og transmisjonsnettet har hatt en synkende trend etter 2014, og 2022 hadde det nest laveste antall driftsforstyrrelser de siste ti årene. Det framgår av figuren under, fra Rapport fra systemansvarlig om kraftsystemet i Norge 2022, som Energiteknikk har sett. Antall...
Artikkelen er 126 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.