gråelva
Feil på lukestyringen har ifølge NVE gått ut over elvemuslingen i Gråelva i Stjørdal kommune i Trøndelag. Foto: Erik Fløan/Wikimedia Commons

Feil på lukestyringen som følge av ising kal ha gitt permanente skader på elvemuslingbestander i Stjørdal.

  • Øyvind Zambrano Lie

Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskap (CSCTCA) har fått et overtredelsesgebyr på 900.000 kroner fra NVE for brudd på manøvreringsreglementet for reguleringsdammer i Gråelva i Stjørdal kommune i Trøndelag. Gebyret omfatter også brudd på forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen. To feil Selskapet eide inntil nylig to kraftverk i Gråelva,...
Artikkelen er 377 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.