ÅGOTNES
CCB og Eviny har inngått en avtale om å etablere selskapet Øygarden Energi AS for å undersøke mulighetene for utbygging av lokale energiløsninger. Fremme f.v. konsernsjef Jan-Dagfinn Lund (CCB) og adm. dir. Øystein Haaland (Eviny Termo). Bak f.v. leder for verftstjenester Eivind Losnedah (CCB), eiendomssjef Arne Aarvik (CCB), leder for vekst og forretningsutvikling, Martin Horne (Eviny Termo) og konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny. Foto: Eviny/Odd Mehus

Eviny satser på å tilby lokale energiløsninger der nettkapasiteten er sprengt.

  • Øyvind Zambrano Lie

Coast Center Base (CCB) vil videreutvikle virksomheten på Ågotnes i Øygarden kommune, men kraftunderskudd i området er en stor utfordring. I samarbeid med Eviny har CCB nå funnet en lokal løsning der fjernvarme fra fjorden kan brukes til oppvarming og dermed avlaste strømnettet.

CCB er en base for oljeindustri og maritim sektor, og selskapet tilbyr service, eiendoms- og havnedriftstjenester, samt tjenester innen rigg- og skipsvedlikehold.

Mangler nett

På Ågotnes er det ikke bare CCB som har behov for å bruke mer energi. Bergen Havn skal flyttes til området og trenger rom for utvikling. Øygarden kommune har store utbyggingsplaner på Ågotnes til både næring og boliger. Men effektmangel hindrer ønsket utvikling for hele Ågotnes-området.

Eviny understreker at utbygging av strømnettet er helt nødvendig for å dekke det økende kraftbehovet. Men dette vil ta tid å gjennomføre, og Eviny har gjennomført en energikartlegging i området for å finne en raskere løsning som kan dekke behovet til både CCB og andre aktører i området.

– Ågotnes er et veletablert industriområde som hovedsakelig bruker strøm og gass til oppvarming av bygningsmassen. Det meste av denne energien kan erstattes med en fjernvarmeløsning som henter ny, lokalprodusert og fornybar energi fra området. Da kan vi i første omgang frigjøre like mye kraft som benyttes på CCB i dag til ny næringsutvikling i området, sier Kjell Svellingen, prosjekt- og forretningsutvikler i Eviny.

30 GWh

I første omgang vil fremtidig behov for strøm på Ågotnes være om lag 80 GWh. Av dette kan 30 GWh bli dekket av fjernvarme, som tilsvarer om lag like mye som dagens CCB-base bruker.

På sikt kan både energibehovet og produksjonen av fjernvarme bli betydelig større, ifølge Eviny.

Eviny spisser nå satsningen på å etablere ny lokalprodusert energi i samarbeid med næringslivet, for eksempel fra sol, vind og fornybar fjernvarme.

CCB og Eviny etablerer sammen selskapet Øygarden Energi AS for å undersøke mulighetene for utbygging av lokale energiløsninger. Utbyggingen av et fjernvarmeanlegg kan produsere energi til hele Ågotnes-området. Fjordvarme er den mest aktuelle energikilden, men andre alternativer kan også være aktuelle.