janbu fresvik
Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef i Eviny sender ballen til Statnett. Foto: Eviny

Konsernresultatet for Eviny i årets første kvartal ble 1.909 millioner kroner, som er 1.817 millioner høyere enn samme kvartal i fjor.

  • Øyvind Zambrano Lie

Hovedårsaken er positive verdiendringer på kraftkontrakter. Det underliggende resultatet er imidlertid svekket fra i fjor.

Underliggende resultat (justert for verdiendringer på sikringskontrakter og vesentlige engangseffekter) har gått ned fra 896 millioner til 585 millioner kroner. Det kan blant annet forklares med redusert kraftpris, økt grunnrenteskatt og en ny avgift på kraftproduksjon.

– Nødt til å gjøre grep

Totalt resultatbidrag fra kraft- og valutakontrakter (sikring og trading, urealisert og realisert) var positivt med 1,3 milliarder kroner i første kvartal 2023. Tilsvarende bidrag samme kvartal i 2022 var minus 1,3 milliarder kroner.

– En reduksjon på over 300 millioner kroner i underliggende resultat viser hvor sårbare vi er for fall i kraftprisene, og vi må ta høyde for at prisene på sikt kan normaliseres til et lavere nivå. Fornybar kraftproduksjon står for hele 96 prosent av kvartalsresultatet vårt. Vi har mange andre selskaper i Eviny-konsernet som trenger et løft i inntjening, og vi er derfor nødt til å gjøre grep fremover for å styrke konkurransekraften, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.

Økt konkurranse

Det gode kvartalsresultatet blir lagt fram tre dager etter at det ble kjent at Eviny skal kutte 250 millioner kroner i stabs- og støtteressurser, som vil gi en reduksjon på 100 årsverk.

– Vi står foran et betydelig investeringsbehov for å levere på det samfunnsoppdraget vi har, og flere av Evinys forretningsområder møter økt konkurranse fra virksomheter med lavere driftskostnader. Derfor må vi nå i gode tider omstille oss for å sikre at vi er konkurransedyktige fremover, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik.