melkøya
Equinor planlegger å elektrifisere Melkøya ved Hammerfest. Foto: Equinor

Har oversendt innstilling til Olje- og energidepartementet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Dersom gassanlegget på Melkøya skal driftes med kraft fra land, må det bygges nett som kan frakte strøm ut til anlegget.

NVE har nå vurdert om nettanleggene Equinor har søkt om er den beste løsningen, vel og merke hvis det blir politisk bestemt å elektrifisere Melkøya.

– Dersom Melkøya skal driftes med kraft fra land, anbefaler vi at Equinor får konsesjon til nettløsningen de har søkt om. Løsningen vi har anbefalt, er den med minst negative virkninger for arealbruk, samfunn og miljø, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE i en pressemelding.

Den anbefalte løsningen innebærer en jordkabel i tunell på om lag 3,2 km fra Hyggevatn transformatorstasjon til Meland og en 2,5 km lang sjøkabel fra Meland til Melkøya. NVE anbefaler også at Equinor får tillatelse til å sette opp en transformatorstasjon på Melkøya samt å bygge og drive en ny transformatorstasjon på Hyggevatn sammen med Statnett.

Innstillingen fra NVE sendes til Olje- og energidepartementet, som tar den endelige beslutningen i saken.

Tidligere har NVE kommet med innstilling til OED om en ledning mellom Skaidi og Hammerfest, som er en forutsetning for elektrifiseringen av anlegget.