elvestuen
Venstres Ola Elvestuen. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Ole Elvestuen er utålmodig på regjeringens CCS-oppfølging på Melkøya.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Hvilken ny kunnskap er hentet inn og hvilke eksterne vurderinger er gjort, eller bestilt, fra departementet om karbonfangst- og lagring på Melkøya som følge av Stortingets vedtak i Innst. 276 S (2022-2023) om å se på alternativer som karbonfangst og -lagring (CCS) til elektrifisering av Melkøya, og sikres det at denne kunnskapen er etterprøvbar?», spør Venstres Ola Elvestuen i et skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland (Ap).

Bakgrunnen for spørsmålet er at Stortinget nylig enstemmig vedtok å se på CCS som alternativ til å elektrifisere Melkøya.

«Prosjektet med elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya er omstridt, og lokalbefolkningen er bekymret for at store mengder kraft fra fastlandet vil knyttes til anlegget. Jeg ser imidlertid ikke i noen spor av at statsråden følger opp dette vedtaket på tilstrekkelig vis gjennom statsrådens svar på spørsmål i Stortinget eller i hans omtale av prosjektet med å kutte utslipp fra gasskraftverket på Melkøya», skriver Elvestuen.

Spørsmålet ble levert inn fredag rett før pinsehelgen, og energiministeren har ennå ikke besvart det.