melkøya
Hammerfest LNG på Melkøya Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Stortingsflertallet vil tvinge regjeringen til å gjøre en selvstendig vurdering av om det er mulig med karbonfangst og -lagring (CCS) på gassanlegget på Melkøya.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med behandlingen av Snøhvit Future, foreta en egen vurdering av om fangst og lagring av CO₂ kan være et alternativ til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land som kan realiseres innen 2029 og gjennomføres uten at fremtidig gassproduksjon blir redusert, heter det i forslaget som blir fremmet for Stortinget torsdag av Frp.

Energiminister Terje Aasland har tidligere avvist dette, og vist til at den nå skal behandle plan for utbygging og drift (PUD) som ikke omfatter CCS.

Strid om kostnader

Terje Halleland (Frp) sier at alle opposisjonspartiene utenom MDG så langt har gitt tilbakemelding om at de stiller seg bak forslaget. Han avventer svar fra MDG.

– Det er kraftsituasjonen i Finnmark som er utgangspunktet i problemstillingen. Med dette forslaget vil vi sikre at regjeringen i større grad ser på alternativer til å ta kraft fra land i bruk, sier Halleland til NTB.

Som Energiteknikk har omtalt, har CO2-fangsteksperten Erik Lindeberg hevdet at man kan fange og lagre CO2 på Melkøya for 832 kroner per tonn, mens Equinor har hevdet at kostnaden kan bli så høy som 6000 kroner tonnet.

Store nåverditap

En hovedforskjell i regnestykkene er hvor lang tid man regner med at anlegget må stenges ned for de nødvendige ombyggingene, med de store nåverditapene slik nedetid fører til. Disse tapene kommer av at man regner tapte renter på gass som ikke kan produseres nå og som isteden må produseres mot slutten av feltets levetid. Equinor har regnet med at ombyggingene vil føre til en nedetid på anlegget på et halvt år.

Venstres Ola Elvestuen har vært en av forkjemperne for en enighet om for slik krav om CCS-utredning på Melkøya. Han har hevdet at Equinor har forsøkt å «regne bort» lønnsomheten av prosjektet, noe Equinor har avvist.

Les også: Kritisk til at Energikommisjonen ikke regnet med CCS