Eidsiva
Eidsivas hovedkontor på Hamar. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Eidsiva fikk et driftsresultat i 1. kvartal på 2.103 millioner kroner, en kraftig bedring fra 189 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

  • Øyvind Zambrano Lie

Resultatet etter skatt i første kvartal i år ble hele 1.757 millioner kroner, mot 162 millioner kroner i samme periode i fjor.

Eidsiva eier 100 prosent av Elvia og 43,5 prosent av Hafslund Eco Vannkraft.

Lavere tapskostnad

I sin kvartalsrapport, som ble offentliggjort i dag, påpeker Eidsiva at både spot- og fremtidsprisene ble redusert i første kvartal 2023.

«De reduserte kraftprisene gjør at kostnader til nettap og overliggende nett for Elvia er kraftig redusert i første kvartal 2023 i forhold til første kvartal 2022. Til tross for at Elvia satte ned tariffene fra 1. februar 2023 øker totale inntekter som følge av mottatte flaskehalsinnteker fra Statnett», skriver selskapet.

Eidsiva har inntektsført 425 millioner kroner i overføring av flaskehalsinntekter fra Statnett i første kvartal i år.

Sikringsgevinst

Resultatandelen fra Hafslund Eco Vannkraft økte dessuten betraktelig i første kvartal 2023 mot første kvartal 2022.

«Reduksjonen i fremtidspriser på kraft gir urealiserte gevinster på sikringer som påvirker resultatet positivt fordi gevinster på sikring ikke grunnrentebeskattes», skriver Eidsiva.

De reduserte kraftprisene gir noe redusert inntjening, og kompenseres delvis av høyere produksjonsvolum.

Resultatet før skatt ble 1964 millioner kroner, og skattekostnaden er beregnet til 22 prosent.