trondheim
Strømstøtten til næringslivet skulle berge arbeidsplasser, men en stor del av støtten gikk (slik SSB advarte mot) til selskaper som leier ut eiendom, mange i Trøndelag (bildet er fra Trondheim), som knapt har ansatte. Foto: Pbb/Wikimedia Commons

Hele 40 prosent av den samlede strømstøtten til næringslivet gikk til eiendomsutleiere, som knapt har ansatte.

  • Øyvind Zambrano Lie

I noen regioner er dette tallet enda høyere, går fram i en melding fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var i november i 2022 at det ble innført en energitilskuddsordning for næringslivet for å motvirke konsekvensene av høye strømpriser. Til sammen ble det tildelt 2,78 milliarder kroner i strømstøtte for 4. kvartal i 2022 i Sør-Norge, til i alt 3186 foretak.

Hele 40 prosent av total støtte gikk til næringsgruppen omsetning og drift av fast eiendom inkludert tilknyttede tjenester, viser nye tall fra SSB.

Dette er i samsvar med prognosen i en tidligere SSB-studie før ordningen ble innført, som Energiteknikk omtalte. Strømstøtten skulle berge arbeidsplasser, men de færreste av disse utleierselskapene har ansatte, advarte SSB.

Det er stor forskjell mellom regionene når det gjelder tildelt strømstøtte. Hele 59 prosent av total støtte gikk til 1911 foretak på Østlandet, 28 prosent gikk til 885 foretak på Vestlandet, 11 prosent gikk til 362 foretak på Sørlandet og bare 2 prosent gikk til 26 foretak i Trøndelag.

Trøndelag på topp

Men det er nettopp i Trøndelag at eiendomsutleiere både har den største andelen av regional strømstøtte og det høyeste beløpet per mottaker som gikk til næringen omsetning og drift av fast eiendom.

strømstøtte
Gjennomsnitt støtte per mottaker i alle næringer vs. næringen omsetning og drift av fast eiendom, etter landsdel i 2022. Millioner kroner. Kilde: SSB

Andelen av strømstøtte til næringen omsetning og drift av fast eiendom er 63 prosent i Trøndelag, mot 37 prosent på Østlandet. I gjennomsnitt har eiendomsutleiere fått ca. 3,7 millioner kroner i Trøndelag, mot 1,1-1,3 millioner kroner i andre landsdeler i Sør-Norge. Også gjennomsnittlig beløp per mottaker for alle næringer er betydelig høyere i Trøndelag enn i andre landsdeler.

Reiseliv og kultur

Ser vi på andre næringer som har fått mye i strømstøtte, er det reiseliv og kultur og underholdning som følger eiendomsbransjen i alle landsdeler. Den første næringsgruppen inkluderer hotell- og restaurantvrirksomhet og den andre inkluderer blant annet idrettsanlegg, treningssentre, etc. Begge næringsgrupper opererer med store bygningsmasser i likhet med eiendomsbransjen.

Deretter varierer næringene i hvem har fått mest i støtte fra region til region, men både jordbruk og landbruksbasert næringsmiddelindustri (for det meste landbruksbasert næringsmiddelindustri), prosessindustri (med unntakk for kraftkrevende industri) og bygg og anlegg er gjengangere i flere landsdeler, skriver SSB.

Mesteparten av strømstøtten gikk til energibesparende tiltak, men dette varierer fra næring til næring, opplyser byrået.