Fagrafjell transformatorstasjon
Fagrafjell transformatorstasjon. Foto: Statnett

Prosjektet Lyse-Fagrafjell er ferdig og ny ledning og transformatorstasjon er satt i drift.

  • Øyvind Zambrano Lie

Strømforsyningen inn til Sør-Rogaland er styrket og den nye 420 kV kraftforbindelsen legger til rette for vekst i næringsliv og befolkning, skriver Statnett i en melding. Idriftsettelsen skjedde 1. juni, opplyser selskapet til Energiteknikk.

Lyse-Fagrafjell legger til rette for økt forbruk opp til ca. 700 MW, der 400 MW er med vilkår om utkobling hvis det er nødvendig.

Forbindelsen inngår i trinn én av Statnetts tre trinn for nettutvikling skissert i områdeplan for Sør-Rogaland og Agder. Tilknytning av kunder forutsetter imidlertid at regionalnettet til Lnett er klart til det.

I Statnetts områdeplan for Sør-Rogaland er Statnetts byggeplaner skissert i tre trinn. Lyse-Fagrafjell er linjen som går fra Lysefjorden og inn mot byene Sandnes og Stavanger, og den inngår i det første trinnet som også inkluderer to nye transformatorstasjoner og ny ledning på Nord-Jæren.

Fakta om prosjektet:

  • Spenningsnivå: 420 kV
  • Lengde på ledning: ca. 67 km
  • Fagrafjell transformatorstasjon bygges på kommunegrensen Time og Sandnes
  • Prosjektet fikk konsesjon 20. september 2019
  • Byggestart februar 2020
  • Ledningsentreprenør: Dalekovod
  • Entreprenør grunnarbeider Fagrafjell: Stangeland Maskin
  • Elektroarbeider Fagrafjell: H&MV Engineering
  • Forvantet kostnad: 2220 – 2340 MNOK

Les også: Lnett oppgraderer nettet