nordlink
Fra leggingen av NordLink. Foto: Statnett

– Et alvorlig brudd på kravet om offentliggjøring av innsideinformasjon.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har gitt Statnett overtredelsesgebyr på 500.000 kroner for mangelfull offentliggjøring av innsideinformasjon.

Bruddene skjedde i forbindelse med endring av rampingrestriksjonene på Nordlink-kabelen mellom Norge og Tyskland.

– Informasjon om redusert ramping kan påvirke prisen på et engrosenergiprodukt. RME ser på dette som et alvorlig brudd på kravet om offentliggjøring av innsideinformasjon, sier Tore Langset i en pressemelding.

Avgjørelsen er i tråd med varselet om vedtak som RME sendte ut i fjor.

Tre brudd

I forskrift om energimarked og nettregulering (NEM) er det et krav at innsideinformasjon skal publiseres effektivt og uten ugrunnet opphold. Informasjon om rampingrestriksjoner anses som innsideinformasjon, og RME mener Statnett har brutt dette kravet ved tre anledninger.

Rampingrestriksjoner legger begrensninger på hvor stor flytendring som tillates rundt timeskift. Redusert ramping vil kunne redusere flyten mellom to budområder, og kan derfor medføre større prisforskjeller mellom budområdene i enkelttimer.

De nordiske systemoperatørene har blitt enige om rampingrestriksjoner på 600 MW/time på alle HVDC-forbindelsene.

Tre måneder forsinket

Av hensyn til driftssikkerheten besluttet Statnett sent på høsten 2020 å redusere ramping på Nordlink til 300 MW/time fra start av prøveperioden, som gikk fra 1. desember 2020 fram til mars 2021. Hensikten var å trappe opp til tillatt maksimum ramping på 600 MW/time etter hvert som man fikk driftserfaring med den nye kabelen.

Ved tre tilfeller ga Statnett ifølge RME for dårlig informasjon om dette. Blant annet informerte Statnett i mars 2021 om at begrensningen skulle vare til juni, men kom ikke med ny melding før i oktober samme år.

Statnett har medgitt at informasjonen om rampingen på Nordlink kunne vært mer presis, siden det ikke ble gitt ny informasjon om at rampingrestriksjonen på 300 MW/time skulle fortsette å gjelde inntil ny beslutning ble tatt.

Statnett mente likevel at markedet ikke hadde fått villedende informasjon, og at man må kunne legge til grunn at markedet forholder seg til siste volumbegrensning som er kommunisert, inntil nye tall for volumbegrensningen blir kommunisert.

Uenig om prisvirkning

Statnett har også stilt spørsmål ved om 300 MW/time i redusert rampingkapasitet på Nordlink kunne sies å ha påvirket prisdannelsen «merkbart». Statnett skal ha gjennomført analyser som viser at prisvirkningene av rampingrestriksjoner generelt er beskjedne.

Statnett nektet i et brev 14. oktober 2022 for at informasjonen om rampingrestriksjoner på Nordlink var å betrakte som innsideinformasjon etter NEM. Statnett mente nemlig at prisdannelsen er upåvirket av informasjonen om rampingrestriksjonene, og begrunnet det med at restriksjonene ikke påvirker vannverdiene merkbart.

RME er uenig, og påpeker at det var til dels lange perioder hvor Statnett ikke publiserte informasjon om rampingrestriksjonen på Nordlink effektivt og uten ugrunnet opphold. Kabelen har en kapasitet på 1400 MW.

«RME mener at det er sannsynlig at informasjonen om redusert ramping ville ha påvirket prisen på et engrosenergiprodukt merkbart i løpet av disse periodene. Informasjonen skulle derfor ha vært publisert på en allment kjent plattform før den ble publisert på Statnetts hjemmeside eller via Statnetts meldingstjeneste», skriver RME.

Kan klage

Statnett har tre uker på seg til å klage på vedtaket.

– Vil bruke tid på å sette seg grundig inn i vedtaket fra RME før vi avgjør om vedtaket skal påklages, sier kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett til Energiteknikk.