grenland
I Grenlandsområdet (bildet) har Statnett mottatt forespørsler om tilknytning på til sammen 1 700 MW nytt forbruk. Av dette er omtrent 280 MW reservert i dagens nett. Foto: Bamble kommune

Det er «betydelig usikkerhet» rundt tidsløp og politiske beslutninger for en hybridløsning, påpeker Statnett.

  • Øyvind Zambrano Lie

[abform_energi]
Mye nytt forbruk og ny havvind vil gi store flaskehalser mellom Sørlandet og Østlandet. Grenlandssnittet, som består av 420 kV-ledningene inn mot Grenlandområdet fra sør og vest, er den største begrensningen. Statnett har derfor utredet ulike løsninger for å forsterke forsyningen i Grenlandsområdet, og laget en konseptvalgutredning (KVU) der de anbefaler...
Artikkelen er 654 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.