rein
Illustrasjonsfoto: Alexandre Buisse/wikimedia commons

For å tydeliggjøre at klausulen ikke hindrer rettslig prøving av vedtakets gyldighet.

  • Øyvind Zambrano Lie

I Sannhets- og Forsoningskommisjonens rapport kom det frem at Statnett benytter seg av standardkontrakter om avbøtende tiltak som inneholder en betingelse om at reinbeitedistriktet ikke skal forsøke å hindre gjennomføring eller igangsetting av arbeidene, slik Energiteknikk meldte. MDGs Une Bastholm har kalt praksisen etisk svært betenkelig, og sannsynligvis ulovlig, mens...
Artikkelen er 441 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.