forbrukertilsynet
Foto: Dag Jenssen/Forbrukertilsynet

Tinde Energi må betale en tvangsmulkt på 2,1 millioner kroner for å ikke ha sendt dokumentasjon til Forbrukertilsynet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det kommer fram i en melding fra Forbrukertilsynet.

I januar i år ble Tinde Energi pålagt tvangsmulkt fordi selskapet ikke hadde sendt opplysninger og dokumentasjon som Forbrukertilsynet krevde utlevert i oktober og november i fjor.

Mulkten på 10.000 kroner per dag har løpt siden november i fjor, og helt frem til all dokumentasjonen endelig ble levert 13. juni i år. Tvangsmulkten ble stadfestet av Markedsrådet.

Informasjonen handlet om at selskapets kunder i fjor fikk sagt opp sin strømavtale uten forvarsel, og at de ble overført til dyre avtaler for leveringspliktig strøm.

15. juni i år påla Forbrukertilsynet Tinde Energi 1.370.000 kroner i tvangsmulkt for ikke å ha fulgt pålegget om å gi tilsynet opplysninger og dokumentasjon til og med 13. juni 2023. I tillegg må selskapet betale en tidligere pålagt tvangsmulkt på 740.000 kroner for ikke å ha fulgt pålegge om å gi tilsynet opplysninger og dokumentasjon. Dermed blir den samlede boten 2,1 millioner kroner.

Forbrukertilsynet kan pålegge næringsdrivende og andre å sende oss opplysninger og dokumentasjon.

«For tilsynet er dette et særdeles viktig verktøy for å kunne avdekke og oppfølge lovbrudd. Uten nok informasjon er det vanskelig å undersøke sakene godt nok til å slå fast om det har skjedd lovbrudd eller ikke», skriver Forbrukertilsynet i meldingen.