forbrukertilsynet
Foto: Dag Jenssen/Forbrukertilsynet

Forbrukartilsynet har gitt Tinde Energi tvangsmulkt på 740.000 kroner for å ikke ha sendt over dokumentasjon tilsynet krevde. Selskapet skylder på en sommervikar.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det går fram i en melding fra Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet har siden sommeren 2022 mottatt en rekke klager fra forbrukere som har fått sagt opp sin strømavtale med Tinde Energi uten forvarsel. Felles for henvendelsene er at klagerne har fått melding fra sine nettselskaper om at kunden vil bli overført til leveringspliktig strøm.

I oktober og november 2022 påla Forbrukertilsynet Tinde Energi å gi tilsynet en rekke opplysninger og dokumentasjon. Tind Energi klaget på vedtaket, men det ble bekreftet av Markedsrådet.

Selskapet har siden gitt tilsynet noen av opplysningene, men ikke all dokumentasjonen de er pålagt å gi.

10.000 kroner dagen

Siden 15. november 2022 har det gått en tvangsmulkt på 10.000 for kroner hver dag Tinde Energi ikke følger pålegget om å sende opplysninger og dokumentasjon. Siden Forbrukertilsynet ikke har fått alle dokumentasjonen, har vi nå pålagt tvangsmulkt på til sammen 740 000 kroner.

rønningen
Direktør i Forbrukertilsynet Trond Rønningen. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

– Dette vedtaket viser at det kan bli dyrt å bryte pålegg og forbud fra Forbrukertilsynet, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen, i meldingen.

Tvangsmulkten fortsetter også å løpe i tiden fremover, helt til Tinde Energi sender all dokumentasjonen de har plikt til å gi Forbrukertilsynet.

1. desember varslet Forbrukertilsynet Tinde Energi og daglig leder om lovbruddsgebyr på til sammen 3,4 millioner kroner for brudd på markedsføringsloven. 24. januar i år anmeldte tilsynet selskapet til politiet for mulig bedrageri og forsøk på bedrageri.

Skylder på videregående-elev

I et brev til Forbrukertilsynet 5. januar i år ga Tinde Energi tilsynet enkelte opplysninger. Blant annet skal en lokal videregåendeelev hatt sommerjobb i Tinde Energi. Han skal ifølge selskapet ha fått en fil med navnet på kunder som skulle kontaktes, men så ha misforstått oppgaven slik at kundene ble kastet ut istedenfor å bli kontaktet.

Så vidt Tinde Energi bekjent, skal alle kundene som ble rammet av feilen ha blitt identifisert og kontaktet, og fått sin strømleveringas gjenopptatt i henhold til den opprinnelige avtalen.

Vil ha flere detaljer

Forbrukertilsynet er imidlertid ikke fornøyd med informasjonen de har fått. Blant annet vil de ha navnet og kontaktinformasjonen til sommervikaren, vikarens brukernaavn til systemet som ble brukt da avtalene ble sagt opp, og dokumentasjon fra systemleverandør som viser at denne vikaren faktisk sa opp de aktuelle kundene.

Tinde Energi har tre uker på seg til å klage på vedtaket.

Energiteknikk har kontaktet Tinde Energi for kommentar til boten, men har ikke fått svar.