atle rasmussen
Atle Rasmussen i El og IT Forbundet er usedvanlig kritisk til nedbemanningsprosessen i Eviny. Bildet er tatt under LO kongressen i 2022 Foto: Leif Martin Kirknes/Nettverk/frifagbevegelse.no

Eviny lovet en ryddig nedbemanning, men har bare levert tomme ord og brutte løfter, hevder El og IT Forbundet.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Våre medlemmer er skuffet, provoserte og sinte. Garantiene og løftene de tillitsvalgte fikk i de mange møtene og forhandlingene med ledelsen har vist seg å være helt verdiløse, sier Atle Rasmussen, distriktsleder for EL og IT Forbundet i Vestland, i en pressemelding som ble sendt ut tirsdag formiddag.

Som kjent er Eviny i ferd med å nedbemanne om lag 100 årsverk i stab- og støttefunksjoner i konsernet for å spare ca. 250 millioner kroner.

Rasmussen har fulgt opp de tillitsvalgte og medlemmene i Eviny tett under denne prosessen. Han hevder at ledelsen i Eviny i liten grad har vært villig til å ta inn over seg det de tillitsvalgte har kommet med.

– Hadde ledelsen virkelig vært interessert i å høre på de tillitsvalgte, hadde vi ikke vært i en situasjon som denne. Der det i liten grad har blitt tatt hensyn til ansiennitet og individuelle forhold i utvelgelsen av sluttpakker. Til og med tilbakemeldingene om fristene har ledelsen valgt å lukke ørene for, framholder han.

– Tvunget til å si ja

Syv dager var ifølge Rasmussen alt de ansatte som mottok tilbud om sluttpakke fikk til å vurdere om de skulle takke ja eller nei.

– De tillitsvalgte i EL og IT Forbundet ba ledelsen om å utsette svarfristen flere ganger. De ansatte burde ha fått bedre tid til å søke råd og til å ta grundige vurderinger. Det er for drøyt å kalle sluttpakkene for frivillig. De ansatte er satt opp i et hjørne og mange føler seg tvunget til å si ja, hevder Rasmussen.

Forbundets tillitsvalgte mente at ansatte som ba om en revurdering burde beholde sluttpakketilbudet, fram til denne var gjennomført.

–  Provoserende nok, etter at konserndirektør Ragnhild Fresvik var ute i media og sa «Det viktigste fokuset nå er å ta vare på den enkelte», nektet ledelsen å komme oss i møte, hevder Rasmussen.

– Overfladiske kompetansekartlegginger

Det er ikke bare hastverket som har skapt reaksjoner. Det skal ifølge Rasmussen nemlig være flere ubesatte stillinger i andre deler av konsernet, som ledelsen skal ha valgt å holde utenfor prosessen. Begrunnelsen skal ha vært at de som har mottatt sluttpakke ikke er kvalifisert.

– Dette er stillinger med tilsvarende arbeidsoppgaver og krav til kompetanse. Der det eventuelt har vært forskjeller så har ledelsen faktisk hatt muligheten til å støtte den enkelte med kompetansehevende tiltak, sier Rasmussen. Han hevder videre at det er i det blå i hvor stor grad dette har blitt gjort.

– Det eneste vi har sett, er at det har blitt gjort overfladiske kompetansekartlegginger, hevder han.

Tilliten borte

Nedbemanningsprosessen er ikke ferdig med denne runden, for dette er kun den såkalte frivillige delen. Tilliten til prosessen er ifølge Rasmussen helt borte.

– Samlet sett så ser det ut til at selskapets visjoner og verdier ikke overlevde møtet med denne prosessen. De tillitsvalgte har måtte løpe etter informasjon, og blitt møtt av lukkede ører når det har vært møter. Det håper jeg de offentlige eierne har fått med seg, framholder Rasmussen.

Kjenner seg ikke igjen

Konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny svarer slik på kritikken, i en skriftlig uttalelse via sin presseavdeling:

«Denne prosessen har vært krevende for alle involverte i Eviny. Det handler om kollegaer, venner og medmennesker. Det berører alle. Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker i media da det ligger mange hensyn bak de vurderingene som er gjort i en så stor omstillingsprosess.

Jeg kjenner meg imidlertid ikke igjen i beskrivelsen fra El og IT. Fra ledelsens side har vi lagt stor vekt på å gjennomføre en grundig prosess som også er drøftet med tillitsvalgte. Tidslinjen har også vært kjent for de tillitsvalgte lenge. Alle ansatte ble orientert 26. mai om at fristen for signering av frivillige sluttpakker var 15. juni.

janbu fresvik
Ragnhild Janbu Fresvik, konsernsjef i Eviny. Foto: Eviny

Vi har også et felles ansvar for å gi avklaringer til alle berørte i stab og støtte og de veldig mange som har vært foreløpig innplassert i ny organisasjon. En endring av en kjent tidslinje på oppløpssiden av en lang og krevende prosess ville forlenget usikkerheten også for dem. Blant medarbeidere som har fått tilbud om frivillige sluttpakke, har så godt som alle aksepterte innen fristen.

Vi har også hele veien vært åpen i drøftelsene og dialogen med tillitsvalgte om at det er avgjørende at vi sikrer rett kompetanse i de nye stillingene for å lykkes med det store skiftet Eviny sitt konsernselskap skal ta fremover. Det har også oppstått enkelte helt nye stillinger som er ledige hvor vi heller ikke hadde ansatte innplassert fra før. Jeg forstår at dette oppleves som krevende, men disse endringene er også nødvendig for det selskapet vi skal bygge fremover», skriver Fresvik.