avkappet fisk
Avkappet fisk etter et møte med turbinskovler i Figgjo. Foto: Norce LFI

En ny undersøkelse viser at kunnskap om innlandsfiskens overlevelse i møtet med elvekraftverk er svært mangelfull.

  • Atle Abelsen

I halvparten av de regulerte vassdragene har ikke Miljødirektoratet og Statsforvalterne oversikt over om fisk kan passere kraftverkene trygt eller ikke. Dette kommer fram i en fersk analayse utført av forskere ved Norce i Bergen. Undersøkelsen henter informasjon fra Miljødirektoratets fisketrappdatabase som ble oppdatert av Statsforvalterne i 2020. 90 prosent...
Artikkelen er 586 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.