aasland
Energiminister Terje Aasland. Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie

Derfor blir det ingen stor norsk forskningsinnsats på kjernekraft.

  • Øyvind Zambrano Lie

Med utgangspunkt i det store framtidige kraftbehovet og at både EU og FN har kommet med rapporter som viser kjernekrafts nøkkelrolle i det grønne skiftet, fremstår regjeringens «aversjon mot mer kunnskap merkelig», hevder Frps Marius Arion Nilsen i et skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland.

«Når verden endrer seg og når den politiske debatten og linjen endrer seg, bør ikke også denne lange praksisen endres, og forskning på kjernekraft inkluderes i energiforskningssatsning, eller er statsrådens motstand ideologisk», spør Nilsen.

Bakgrunnen for spørsmålet er at Norges målrettede energiforskningssatsinger utelukker kjernekraft, slik Energiteknikk har omtalt.

Naturlige fortrinn

I sitt svar utdyper Aasland sin restriktive holdning til å gi penger til forskning på kjernekraft.

«Vi har begrensede ressurser til energiforskning. For å møte klimautfordringene, bør vår forskningsinnsats først og fremst konsentreres om områder der vi har naturlige fortrinn, et aktivt næringsliv og gode kunnskapsmessige forutsetninger», skriver Aasland.

Han påpeker imidlertid at regjeringen har sørget for at Norges kompetanse innen nukleær virksomhet blir ivaretatt gjennom sin bevilgning til et nasjonalt senter for nukleær forskning.

«Vi opprettholder også viktig kompetanse gjennom vårt arbeid med å dekommisjonere våre gamle forsknings-reaktorer. Vi har god kunnskap om sentrale forhold knyttet til anvendelse av kjernekraft. Videre legger vi vekt på å følge utviklingen av kjernekraft i Europa og ellers i verden».

Ønsker bidrag

Aasland påpeker også at norske forskere deltar i enkeltprosjekter under Euratom-programmet.

«Jeg ønsker velkomment at det norske nukleære forskningsmiljøet bidrar til denne utviklingen på hensiktsmessig vis».