vindturbin
Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

Mandag avslo OED Bremangerlandet Vindparks søknad om utsatt frist for bygging av Bremangerlandet vindkraftverk.

  • Øyvind Zambrano Lie

Olje- og energidepartementet (OED) skriver i sitt avslag at «Departementet er enig med NVE i at det ikke kan legges til grunn at Bremanger kommune ønsker at konsesjonen til vindkraftverket videreføres» og at «departementet finner at det i det hele er svært usikkert om prosjektet vil kunne få nødvendige kommunale tillatelser på plass for en etablering».

Anlegget, som var planlagt med en effekt på 86,4 MW og en årlig produksjon på 293,8 GWh, skulle bygges i Bremanger kommune i Vestland fylke.

– Vi tar avslaget til etterretning, men er selvsagt skuffet, som mange tilhengere av prosjektet også er. Vi mener at Bremangerlandet vindkraftverk var et godt prosjekt som ville ha gitt store mengder fornybar energi, i tillegg til betydelig verdiskaping for kommunen og lokalsamfunnet, sier Stig Svalheim, som er leder for strategisk utvikling i SFE og daglig leder i Bremangerlandet Vindpark AS, i en pressemelding.

Bremangerlandet Vindpark AS, som er heleid av SFE, fikk konsesjon i juni 2017 til å bygge Bremangerlandet vindkraftverk. Fra konsesjonsvilkårene i vedtaket ble det gitt frist for idriftsetting av anlegget innen 1. september 2022, men vindkraftverket søkte NVE om utsatt frist til 31. desember 2025.

Søknaden om utsatt frist var begrunnet med manglende avklaring fra konsesjonsmyndighetene og Bremanger kommune. NVE avslo denne søknaden i september 2022, og oversendte deretter saken til departementet for endelig avgjørelse.