– Småkraft er en stor del av løsningen på fremtidens energiknapphet. Cadre er stolte over at vi i dag tar ytterligere et nytt skritt for å bidra til den utviklingen, sier daglig leder Carl-Fredrik Lehland.  (Foto: Cadre)

Bekk og Strøm AS, med syv småkraftverk og fire ansatte, blir del av Cadre AS. Disse kraftverkene har en årsproduksjon på 40 GWh.

– Dette er en viktig avtale, der vi overtar dyktige ansatte og veldrevne, verdiskapende småkraftverk. Fem av de syv kraftverkene er i prisområde sør, og bidrar til at vi blir ytterligere geografisk diversifisert, sier styreleder i Cadre, Liv Monica Stubholt. 

Cadre er en norsk vannkraftsprodusent som eier, driver og utvikler småkraft. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og lokalkontorer flere steder i Norge, tett på småkraftverkene og eierne av fallrettighetene. 

Det er Enso hydro GmbH, et østerriksk investeringsfond, og B Capital Partners Sustainable Infrastructure Fund TOR, som selger sin norske vannkraftportefølje til Cadre. Med dette kjøpet har Cadre en samlet en kraftverksportefølje på over 400 GWh, i tillegg til en lang rekke spennende utviklingsprosjekter, går det frem av en pressemelding fra Cadre AS.  Selskapet har ambisjoner om 2 TWh i drift i løpet av få år. 

– Småkraftverk både kan og bør levere dobbelt så mye strøm til norske sluttbrukere og næringsliv som i dag. Det er derfor vi sier at småkraft er en stor del av løsningen på fremtidens energiknapphet. Cadre er stolte over at vi i dag tar ytterligere et nytt skritt for å bidra til den utviklingen, sier daglig leder Carl-Fredrik Lehland. 

Cadres største eiere er det nordnorske kraftkonsernet Nordkraft, som er Norges største operatør av småkraftverk, og den Stavangerbaserte energi-investoren HitecVision, med sine norske partnere KLP, Sparebank 1 Forsikring og statens klimainvesteringsselskap Nysnø. 

Dette er de syv småkraftverkene som er på vei inn i Cadres portefølje: 

Lindåna (NO2)

Skripelandsfossen (NO2) 

Holdalbekk (NO2)

Kaldåna (NO2) 

Borgåna (NO2) 

Føssa (NO3), minoritetspost

Bentsjord (NO4)