stolpe sverige
Illustrasjonsfoto: Tomas Ärlemo/Svenska kraftnät

Flaskehalsinntektene mellom Norge og EØS-land er brukt i tråd med regelverket, ifølge RME.

  • Øyvind Zambrano Lie

I 2022 endte flaskehalsinntektene på mellomlandsforbindelser til andre EØS-land på 8,2 milliarder kroner. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har nå verifisert Statnetts bruk av disse inntektene. De brukes til å dekke kostnader i transmisjonsnettet som ellers ville blitt dekket av nettleien.

Det stilles krav til hvordan Statnett skal bruke flaskehalsinntektene som oppstår på mellomlandsforbindelsene til EØS-land. Derfor skal RME hvert år gjennomgå anvendelsen av inntektene.

Flaskehalsinntektene var som kjent rekordhøye i 2022, men kostnadene var også høyere enn tidligere.

– Vi har konkludert med at Statnett har brukt flaskehalsinntekter fra forbindelsene til andre EØS-land i tråd med regelverket. Inntektene har gått til å dekke relevante kostnader i transmisjonsnettet, blant annet kostnader til investeringer, drift, systemdrift og nettap, sier Roar Amundsveen, seksjonssjef i RME, i en melding.

Vedtaket fra RME er knyttet til flaskehalsinntektene på forbindelser til våre naboland, med unntak av North Sea Link (NSL).

I 2022 kom de totale flaskehalsinntektene til Statnett på over 22 milliarder kroner. Flaskehalsinntekter fra interne budområder i Norge og fra NSL-forbindelsen til Storbritannia omfattes av den midlertidige ordningen for omfordeling av flaskehalsinntekter fra Statnett til lokale nettselskaper.