Evenstad kraftverk i Nidelva i Froland kommune. Foto: Agder Energi

Sørøst- og Vest-Norge hadde de laveste ukeprisene i Nord-Europa med 18 øre/kWh i forrige uke.

Vi må tilbake til 2020 for å finne ei uke med like lav kraftpris i disse områdene. Dette skriver NVE i sin ukesrapport for uke 29.

Magasinfyllingen i det sørlige Norge er nå over medianen, og det har falt mye nedbør i sør. Når det kommer mye nedbør, og det i tillegg er forventet mer nedbør framover, bidrar det til at flere vannkraftprodusenter ønsker å produsere for å redusere risikoen for at magasinene renner over.

I en slik situasjon vil vannet bli mindre verdt. Sammen med avgrensninger i nettet, både fra Vest- og Sørøst-Norge til Sørvest-Norge, og fra Sørøst-Norge til Sverige, bidro dette til at kraftprisene i Sørøst- og Vest-Norge ble lavere enn i resten av landet.

Forventer høyere pris

Ukeprisen i Sørvest-Norge var 61 øre/kWh, og prisdifferansen mellom områdene i sørlige Norge økte i uka som gikk. Mye overføringskapasitet til kontinentet, og forventinger om høyt prisnivå i Europa framover, kan bidra til at vannkraftprodusentene setter en høyere verdi på vannet her.

Kraftproduksjonen i sørlige Norge økte forrige uke. En periode med mye nedbør bidro til dette.

Høyeste på 10 år

I forrige uke bidro høy uregulerbar vannkraftproduksjon til den høyeste ukeproduksjonen i Sørøst-Norge de siste 10 årene.

Sørøst-Norge har mye lavere forbruk om sommeren enn om vinteren, men i år har forbruket vært lavt, også for årstiden. Sørøst-Norge har derfor de siste ukene gått fra å være i nettoimport til å være i nettoeksport.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for uke 29 2023 (PDF)

Vannmagasinstatistikk

Ved utgangen av uke 29 var fyllingsgraden i magasinene i Norge på 73,2 prosent. Gjennom uka økte magasinfyllingen med 2,3 prosentenheter.

Les mer om vannmagasinstatistikk her.