Rånåsfoss kraftstasjon. Foto: Atle Abelsen

Gjennomsnittlig ukepris fortsatte å falle i store deler av Nord-Europa i forrige uke, men det var stor variasjon i timeprisene.

Dette skriver NVE på sine nettsider. I Vest- og Sørøst-Norge var ukesprisen om lag 43 øre/kWh. Flaskehalser i nettet mellom de sørlige prisområdene store deler av uka bidro til at ukesprisen i Sørvest-Norge var høyere, og endte på 68 øre/kWh.

Prisnivået i Storbritannia og på kontinentet var høyere enn i Norge, og  det var hovedsakelig eksport frå sørlige Norge. Nettoeksporten ut av Norge økte derfor fra uka før.

For første gang

Sørøst-Norge hadde negativ døgnpris for første gang på søndag. Alle de norske prisområdene fikk null eller negativ pris i 20 timar i løpet av helga.

Viktige årsaker til dette var høy vindkraftproduksjon både i Norden og nord på kontinentet, høy  solkraftproduksjon i blant annet Tyskland og Nederland og lavt forbruk grunnet helg.

Mange timer med nullpriser og negative priser både på kontinentet og i UK ga i perioder på søndag import på alle utenlandskablene til Europa.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for uke 28 2023 (PDF)

Vannmagasinstatistikk

Ved utgangen av uke 28 var fyllingsgraden i magasinene i Norge på 70,5 prosent. Gjennom uka  økte magasinfyllingen med 3,1 prosentenheter.

Les mer om vannmagasinstatistikk her.