Nexans Norway skal installere verdens lengste og dypeste HVDC-sjøkabel med kabelskipene Skagerrak og Aurora. Foto: Nexans

Verdens lengste og dypeste HVDC-sjøkabel skal bygges i Halden og installeres av norske kabelskip i 2028–2029.

Det er de systemansvarlige nettselskapene i Hellas (IPTO) og på Kypros (CTSO) som har bestilt forbindelsen med navn EuroAsia, der kabel-kontrakten med Nexans Norway AS har en verdi på 1,43 milliarder euro. Det utgjør drøyt 16 milliarder kroner etter dagens kurs.

Forbindelsen strekker seg over 900 km, og havdyp på over 3000 meter. Så langt og så dypt har ingen andre bygget eller anlagt en kraftkabel i sjøen av dette Kapasiteten blir i første omgang p 1000 MW, men det skal økes til 2000 MW i fase 2, Driftsspenningen på den masseimpregnerte HVDC-kabelen blir 525 kV likespenning.

Kabelen skal ilandføres på Korakia på Hellas’ største øy Kreta, og i Kofinou-området på Kypros. Nexans skal legge kablene i 2028 og 2029, med kabelleggingsvartøyene C/S Nexans Skagerrak og det flunkende nye C/S Nexans Aurora. Dette skriver Nexans i en fersk pressemelding.

– Stor anerkjennelse

Administrerende direktør Ragnhild Katteland i Nexans Norway. Foto: Nexans

Administrerende direktør Ragnhild Katteland hos Nexans Norway forteller til Energiteknikk at dette er en stor anerkjennelse til Nexans for hardt arbeid over lang tid.

– Vår teknologi og kompetanse er foretrukket til et prestisjeprosjekt som vil bidra til at EU når sine klimamål. Dette er helt i tråd med den strategi for elektrifisering som vi jobber etter, sier Katteland.

Kabelen, som skal installeres i to etapper i 2028 og 2029, skal delvis produseres ved Nexans’ nye produksjonsanlegg i Halden. Her er de allerede så godt belagt med ordre fra før, så størstedelen av kabelen skal produseres ved Nexans Norways produksjonsanlegg i japanske Futtsu.

Del av lengre forbindelse

Det er ennå ikke klart hvem som skal bygge resten av ankegget, det vil si de store omformerstasjonene på hver side av sjøkabelforbindelsen.

EuroAsia-kabelen er bare et første skritt i en lengre forbindelse som vil rettferdiggjøre kabelens forpliktende navn. Innen 2025 skal de involverte systemansvarlige nettselskapene (TSO-ene) bestemme hvem som skal produsere enda en lang sjøkabelforbindelse fra Kypros og Israel, som vil fullføre den elektriske sjøkabelforbindelsen mellomn Europa og Asia (Midt-Østen).