gjengedalsvassdraget
Gjengedalsvassdraget, Strupin i Jølet. Arkivfoto: Tor Aasen

Kan gi en årlig produksjon på 140 GWh.

  • Øyvind Zambrano Lie

Nå tar Sogn og Fjordane Energi (SFE) Gjengedalsprosjektet i Gloppen kommune i Nordfjord opp av skuffen. En utbygging vil kunne gi en årlig produksjon på om lag 140 GWh.

– Det er for tidlig å si om vi skal sette i gang med prosjektet for fullt og jobbe mot en ny konsesjon, men vi registrerer et bredt engasjement fra både Gloppen kommune og grunneiere. Som det lokale kraftselskapet er det vårt samfunnsoppdrag å gripe fatt i muligheter som byr seg i regionen vår, sier Knut Arild Flatjord, produksjonsdirektør i SFE, i en pressemelding.

Regner på lønnsomheten

I første omgang vil arbeidet dreie seg om å se på miljømessige forbedringer, gjøre nye undersøkelser og regne på lønnsomheten i prosjektet.

Ordfører Leidulf Gloppested (Sp) i Gloppen kommune ønsker at SFE skal se på Gjengedalsprosjektet på ny.

– Gjengedalen er et veldig spennende prosjekt, med potensial for å gi mye ny fornybar energi, i tillegg til verdiskaping til kommunen, lokalsamfunnet og lokalt næringsliv, uttaler Gloppested ifølge SFEs pressemelding.

gloppestad sfe gjengedalsvassdraget
Produksjonsdirektør i SFE Knut Arild Flatjord, ordfører i Gloppen Leidulf Gloppestad, og miljørådgiver i SFE Vegar Blikra Fagerli. Foto: SFE

Fikk nei av Elvestuen

SFE søkte om konsesjon om Gjengedal kraftverk i 2017. NVE anbefalte utbyggingen, det samme gjorde Gleppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune, men Olje- og energidepartementet sa i 2018 nei til prosjektet.

– Gjengedalsfossen er av stor nasjonal verdi. På grunn av Gjengedalsfossens uvanlig store naturmangfold og betydning som landskapselement er det viktig at vi lar dette området forbli urørt, uttalte daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen i forbindelse med avslaget.

51 MW

Planene for Gjengedal kraftverk som NVE sa ja til i januar 2017 ville utnyttet et fall på 326 meter i Gjengedalsvassdraget, og hatt vannvei i en om lag åtte kilometer er planlagt i tunnel fra Dalevatnet til utløpet nedefor Gjengedalsfossen. Den installerte effekten skulle være opptil 51 MW.

Prosjektet var i NVEs innstilling fra 2017 beregnet til å ha en spesifikk utbyggingskostnad på 4,99 kr/kWh og en kraftpris i løpet av kraftverkets levetid (LCOE) på 37 øre/kWh.

Naturvernforbundet var den gang svært kritisk til planene.