havvind
Foto: ABB

Arbeidet med differansekontraktene har tatt lenger tid enn beregnet.

  • Øyvind Zambrano Lie

I forrige uke ba Fornybar Norge Olje- og energidepartementet om å utsette søknadsfristen for prekvalifisering på Sørlige Nordsjø II av hensyn til aktørmangfold og konkurranse. Hovedbegrunnelsen var at flere aktører har behov for mer tid til å forberede prosjektet i en krevende markedssituasjon.

Fornybar Norge ba om at fristen for å søke prekvalifisering, 4. august, skulle utsettes med seks til åtte uker.

Nå har Olje- og energidepartementet (OED) kommet Fornybar Norge i møte, men bare delvis. Fristen utsettes med fire uker, til 1. september.

Hovedårsaken til utsettelsen ser fra OEDs side ut til å være at arbeidet med å lage differansekontrakt har tatt lenger tid enn forutsatt, blant annet på bakgrunn av de mange innspillene departementet har fått og tiden det har tatt å vurdere dem.

«Sentral informasjon om konkurransen vil dermed ikke være ferdigstilt før søknadsfristens utløp. Dette, og et ønske om å legge til rette for et aktørmangfold inn i konkurransen, tilsier etter departementets mening at søknadsfristen bør utsettes», skriver OED.

Departementet tar imidlertid fortsatt sikte på å gjennomføre prekvalifisering og auksjon i 2023.