braskereidfoss kraftverk
Braskereidfoss kraftverk. Arkivfoto: Hafslund Eco

Hafslund Eco har engasjert DNV til å gjennomføre en granskning av hendelsen på Braskereidfoss kraftverk i forbindelse med ekstremværet «Hans».

  • Øyvind Zambrano Lie

Granskningen skal avdekke hvorfor flomlukene på kraftverket ikke åpnet seg som normalt da vannføringen i Glomma steg natt til onsdag 9. august.

DNV vil lede, utføre og rapportere en ekstern granskning av hendelsen, skriver Hafslund i en melding.

Formålet med granskningen er:

  • Dokumentere hendelsesforløpet.
  • Kartlegge direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen, inkludert menneskelige, tekniske og organisatoriske aspekter av betydning for hendelsen.
  • Identifisere anbefalinger for å hindre lignende hendelser fra å skje igjen.

Granskningen skal ledes av Christian Stage fra DNV, som vil ha med seg et team av fagpersoner.

DNV anvender ifølge Hafslund Ecco en helhetlig tilnærming for å forstå årsakene til ulykker og hendelser.

Det vil gjennomføres tekniske undersøkelser, dokumentgjennomgang, befaringer og intervjuer.

Rapporten skal foreligge innen starten av desember.