braskereidfoss kraftverk
Braskereidfoss kraftverk. Arkivfoto: Hafslund Eco

Hendelsen startet ikke med strømbrudd i nettet, slik man først trodde.

  • Øyvind Zambrano Lie

Hafslund Eco Vannkrafts foreløpige undersøkelser viser at årsaken til hendelsen på Braskereidfoss kraftverk var at flomlukene ikke åpnet seg på den økende vannføringen i Glomma.

– Vi vet ikke hvorfor flomlukene ikke åpnet seg som de skulle, og vil derfor sette ned en granskningsgruppe for å kartlegge hendelsesforløp, årsaker og sammenhenger, sier selskapets administrerende direktør Kristin Lian i en pressemelding.

Strømbrudd var ikke årsaken

Som følge av ekstremværet var det sterkt stigende vannføring i Glomma natt til onsdag 9. august.

Normalt skal flomlukene ved kraftverket åpnes etter hvert som vannføringen øker, slik at vannet renner forbi og ikke samler seg opp ovenfor dammen. Dette skjedde ikke. I løpet av natten flommet dermed vannet over dammen og etter hvert inn i kraftverket.

Første aggregat stoppet kl. 06:17 og kort tid etter gikk strømmen i kraftstasjonen. Mannskaper kom til kraftstasjonen kl. 06:45, deretter forsvant nødstrømmen, og det var ikke lenger mulig å åpne flomlukene.

Hendelsen startet dermed ikke med strømbrudd i nettet, slik det ble vurdert innledningsvis, skriver selskapet.

Beklager

Kl. 16:30 gikk fyllingsdammen ved siden av kraftverket til brudd. «Vi visste fra en revurderingsrapport fra 2018 at denne dammen ikke tålte overtopping. Bruddet i fyllingsdammen har gitt tilstrekkelig avrenning forbi kraftverket», skriver selskapet.

– At flomlukene åpner seg ved økende vannføring, er vårt ansvar som kraftverkseier. Det er svært viktig for oss å finne ut hvordan dette kunne skje, og finne forbedringspunkter for å forhindre liknende hendelser i fremtiden. Vi vil nå sette ned en granskningsgruppe med kompetente personer både fra egen organisasjon og eksterne, sier Lian.

Oppdrag, sammensetning og tidsfrist for denne granskningen vil være klart i løpet av en ukes tid.

– Dambruddet ved Braskereidfoss kraftverk er en alvorlig hendelse som ikke skulle skjedd. Vi beklager overfor alle som ble berørt av hendelsen. Samtidig er vi lettet over at det ikke fikk konsekvenser for liv og helse, sier Lian.