wind semi
Wind Semi, Equinors nye konsept for flytende havvind. Illustrasjon: Equinor

Enova lanserer et nytt program for flytende havvind med ramme inntil to milliarder kroner i første runde.

Programmet skal stimulere til økt innovasjon og teknologiutvikling samt bidra til lavere kostnader for produksjon av vindenergi på Utsira Nord og kommende arealer. Første utlysing har søknadsfrist 1.desember 2023.

 – Enova skal støtte de som går foran. Her ser vi en mulighet for å bygge opp under norsk leverandørnæring og styrke norsk teknologiutvikling og kompetanse rundt flytende havvind. Dette vil bidra til å senke kostnadene raskere for flytende havvind, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Konkurranse over to runder 

Programmet heter Flytende havvind – konkurranse for demonstrasjon av kostnadseffektive konsepter, og skal kjøres som konkurranse over to runder – en runde nå i høst med en ramme på inntil to milliarder og en mulig ny runde i 2024/tidlig 2025 med tilsvarende beløp forutsatt tilgang på gode prosjekt.

-Ordningen vil treffe investeringsprosjekter med full levetid som har planlagt igangsettelse innen fem år etter vedtak. Rammen vil gi rom for prosjekter med anslagsvis en til fem vindturbiner. Slike prosjekter er viktige for å demonstrere teknologi samt redusere risiko og kostnader i forkant av at de store utbyggingene skal starte, for eksempel Utsira Nord og påfølgende arealer, sier Nakstad.

Overføringsverdi fra olje/gass

Enova har fra før gitt forprosjektstøtte på til sammen 60 millioner kroner til ulike havvindprosjekt i Norge.  Det nye programmet vil ikke fortrenge forprosjektstøtten, men komme i tillegg.

-Vi trenger å lære mer om hvordan havvind kan gjøres billigere og mer effektivt og når vi etter hvert får ned kostnadene, kan dette utvikles til å bli en viktig industrisatsing for Norge. Norsk leverandørindustri er godt plassert for å ta posisjon i dette raskt voksende markedet, særlig også fordi overføringsverdien fra olje og gass-kompetansen er høy, sier Nakstad.

– Norge kan fortsatt ta ledertrøya

Enova-programmet for flytende havvind er viktig skritt på veien mot storskala utbygging, mener Fornybar Norge.

– Norge kan fortsatt ta ledertrøya innen utvikling av flytende havvind, og Enovas program er et godt grep fra regjeringen og Enova. Programmet kan gi rom for ytterligere læring, uttesting av konsepter, og forhåpentlig kostnadsreduksjoner, sier Åslaug Hage, leder av næringsorganisasjonen.

– Jeg ser på dette som en del av våre forberedelser til en storskala satsing på flytende havvind. Norge har særlige fortrinn innen flytende havvind og med våre dype farvann en klar egeninteresse i teknologien. Det aller viktigste for å komme i gang og få ned kostnadene er utbygging med tilstrekkelig skala og volum på Utsira Nord, sier hun.

Utsetter søknadsfristen

Regjeringen har for øvrig utsatt søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord med to måneder, til 1. november 2023.

I en pressemelding blir dette begrunnet med at det vil ta noe mer tid å få godkjenning av ESA på utlysningsdokumentene, som åpner for statsstøtte til utbygging av havvind i de to områdene.

— Utsatt søknadsfrist på to måneder vil bety at tildelingen av de første havvindområdene først vil kunne skje på nyåret. Målet er fortsatt at de første turbinene skal være i drift innen 2030, og vi skal jobbe tett sammen med aktørene for å realisere dette. Arbeidet med å forberede neste åpningsprosess av nye havvindområder pågår for full styrke, og det er fremdeles planlagt utlysning av nye områder i 2025, sier olje- og energiminister Terje Aasland.