hywind
Den flytende havvindparken Hywind Scotland. Foto: Øyvind Gravås/Woldcam - Equinor ASA

ESA godkjenner investeringsordning for flytende havvindprosjekter.

EØS-tilsynet (ESA) har i dag godkjent en norsk støtteordning for investering i flytende havvindprosjekter. Støtten skal gis av Enova, et statlig foretak eid av Klima- og miljødepartementet, som har til oppgave å fremme klimavennlig energiforbruk og produksjon.

Ifølge pressemeldingen fra ESA har tiltaket som formål å utvikle fornybar energiproduksjon ved å støtte investeringer innen flytende havvind. Teknologien for flytende havvind er lovende, men ennå ikke kommersielt levedyktig og det er derfor behov for offentlig støtte. Støtteordningen kommer som et svar på klimakrisen, og det økende behovet for fornybar energi som følge av økte energipriser etter Russlands angrep på Ukraina.

Gjennom støtte til flere kommersielle småskala havvind-prosjekter som genererer energi ved å bruke en flytende vindturbin, er ordningens mål å fremskynde utrullingen av havvind. Ved bruk av flytende turbiner vil man kunne generere elektrisitet på vanndyp der turbiner med fast fundament ikke er gjennomførbare.

Støtten vil bli tildelt av Enova, og ordningens samlede budsjett er på 4 milliarder kroner. Støtten vil bli tildelt etter en anbudskonkurranse og skal tildeles senest 31. desember 2025.

Ordningen er godkjent i tråd med Europakommisjonens midlertidige kriserammeverk for statsstøttetiltak for å støtte økonomien etter Russlands angrep på Ukraina.

ESAs beslutning kan leses her.