Lukene i dammen på Brasksereid kraftverk lot seg ikke åpne etter stans i produksjonen onsdag morgen, og vann fra Glomma har trengt inn i stasjonene og ført til full stans i produksjonen. (Foto: Hafslund Eco)

Ved 16.30-tiden onsdag kollapset deler av demningen på Braskereidfoss kraftverk i Glomma. Store vannmasser strømmer nå gjennom åpningen.

Gårsdagens artikkel er oppdatert kl. 9.45 torsdag.

Ved 16-30-tiden onsdag ble trykket fra de store vannmassene på demningen på Braskereidfoss kraftverk for stort, vannet brøt gjennom og strømmer nå videre nedover Glomma.

Det innebærer at krisesituasjonen som utviklet seg utover er onsdagen, nå er avverget, og at det neppe en nødvendig med spredning i demningen for å lede mer vann gjennom kraftverket.

Frem til bruddet, kom det mer og mer vann rundt Braskereidfoss kraftverk. Hele området rundt anlegget ble sperret av.

Lukene lar seg ikke åpne, og store vannmasser presser nå mot demningen. (Foto: Hafslund Eco)

Gjennom onsdagen har det vært vurdert hvorvidt det skal sprenges opp en luke for å få vann mer kontrollert forbi Braskereidfoss kraftverk for å redusere vanntrykket på demningen. Forsvarets bombegruppe er på stedet.

Vurderingene om hvilke tiltak som skal settes inn gjøres løpende av politiet, Forsvaret og Hafslund Eco. Etter at deler av demningen brast, blir det neppe nødvendig å gjennomføre slike tiltak.

«Vannet har nå gått gjennom fyllingsdammen, som ligger ved siden av kraftverket. Denne dammen er i lav konsekvensklasse (klasse 1). Foreløpig ser det ut til at vannavledningen gjennom fyllingsdammen går bra. Det er foreløpig vurdert at det ikke skal sprenges. Vi følger situasjonen tett og vurderer fortløpende tiltak i samarbeid med politi og forsvar på stedet», skriver Hafslund Eco i en  pressemelding torsdag morgen.

Kraftselskapet meldte onsdag morgen om at vann fra Glomma hadde flommet over demningen og trengt inn i stasjonene, slik at disse har fått større skader og ikke kan kjøres.

Braskereidfoss kraftverk ligger i Glomma, om lag tre mil sør for Elverum i Våler kommune, og det består at to relativt store turbiner og dam med flomluker.

Full stopp tidlig i går morges

«Som følge av nettfeil gikk aggregatene til stopp ca. kl. 06.30 i dag tidlig. Automatikk skal ved en stopp føre til at flomluker åpnes tilsvarende for å ta unna den økte vannmengden i elveløpet. Det skjedde ikke i dette tilfellet, uten at årsakssammenhengen på nåværende tidspunkt er avklart.», skrev Hafslund Eco i  pressemeldingen onsdag morgen.

Kraftselskapet meldte om  at Glomma hadde raskt stigende vannføring ved Braskereidfoss, og sammen med manglende lukeåpning, flommet vann over dammen og inn i stasjonene, som var fylt med vann.

«Det jobbes nå med å få kontroll på vannføringen. Manglende avledningskapasitet fører til vannstandsøkning oppstrøms dammen og at veier i området er stengt. Hendelsen har kun ført til materielle skader».

Ikke fare for innbyggere

Innsatsleder Merete Hjertø i Innlandet politidistrikt bekreftet til NRK onsdag ettermiddag at dammen kunne briste uten at de gjør noe.

– Det vi har vurdert nå er at vi bare skal la dammen gå. Det er ett alternativ. Så har vi eksperter som ser på en mulig sprengning, men vi har ikke tatt noen beslutning på det i det hele tatt.

Hun opplyser at dersom demningen skulle ryke av seg selv, vil det ikke være fare for innbyggerne.

– Vi har evakuert alle som skal evakueres. Evakueringen vi har gjort er såpass god at det er trygt for de i området, sa hun.

Krisestab i kommunen

Våler kommune satte krisestab kl. 11 og har etablert pårørendesenter.   10-15 boliger nær elveløpet er blitt evakuert.

 Direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Brigt Olav Samdal, sa tidligere onsdag at det handlet om å få en kontrollert styring av vannet på baksiden av dammen.

– Da diskuteres ett av disse alternativene med å sprenge en kontrollert åpning, så vannet kan strømme forbi, sa Samdal til VG.

Fylkesvei 210 på vestsiden av kraftverket mellom Støa og Eidsfossen er stengt i en strekning, da det er frykt for at vannet skal grave seg under veien.

Krisesituasjon

Utrykningsleder i Våler brann- og redningsvesen, Kjell Ivar Berget, sier at det en krisesituasjon.

– Deler av stasjonen ligger under vann og vannet stiger, så det er krise. Det er vanskelig å få opp alle slusene, og det renner over her snart, sa Berget til Østlendingen tidligere onsdag.

Regner med lang driftsstans

–Det er ennå ikke tatt stilling til om det skal bli kontrollert sprengning av luke, eller andre alternativer, som graving. Det blir nå vurdert fortløpende, sa kommunikasjonssjef Per Storm-Mathisen til Energiteknikk ved 15-tiden onsdag.

Ifølge Storm-Mathisen vil en ødelagt flomluke uansett ha mindre betydning sett i sammenheng med at kraftverket allerede har fått betydelige skader som følge av at flomvann fra Glomma har trengt inn i kraftstasjonene Braskereidfoss 1 og Braskereidfoss II.

Vi må regne med at kraftverket vil være ute av drift i lang tid fremover, fremholdt Storm-Mathisen, som la til at det er for tidlig å uttale seg mer detaljert om skadeomfanget.

– Hva var det som skjedde?

–Ved halv sju-tiden oppsto det feil i kraftnettet som gjorde at aggregatene ble stoppet, ettersom vi da ikke kan mate kraft inn på nettet. Det er ikke noe dramatikk rundt dette, men i slike situasjoner skal automatikken sørge for at flomlukene i demningen blir hevet. Men det skjedde ikke, denne pakken har tydeligvis feilet, og dette gjorde at vi fikk vanninnstrømning i anleggene.