sol larvik
Solkraftparker er mer arealkrevende enn først beregnet. Illustrasjon: Engene Solar

NVE har gitt konsesjon til solparken Engene Solar ved Hvarnes i Larvik kommune.

  • Øyvind Zambrano Lie

Solparken er planlagt med en installert effekt på 6,1 MWp, og en beregnet årsproduksjon på 6,5 GWh, slik Energiteknikk tidligere har omtalt.

Kostnadene er i konsesjonen anslått til 52,4 millioner kroner.

Greenstat, som har stått for konsesjonssøknaden, eier halvparten av samarbeidsselskapet Engene Solar AS, mens Skagerak Kraft eier den andre halvparten.

– Konsesjonssøknaden ble sendt rett før jul i fjor og vi opplever at prosessen rundt konsesjonssøknaden har vært god. Det kom inn syv uttalelser i forbindelse med høringen, men ingen av dem motsatte seg en konsesjon. Dette er i tråd med det inntrykket vi fikk da vi forberedte konsesjonen, blant annet ved gjennomføringen av offentlig befaring og folkemøte i Hvarnes i januar, sier prosjektleder Sebastian Farmen hos Greenstat i en pressemelding.

Solparken er planlagt på en gammel sagbrukstomt hvor området har ligget brakk de siste årene.

– Vi tar sikte på å ta en investeringsbeslutning i løpet av høsten. Med en beregnet byggetid på cirka 8 måneder, kan solparken settes i drift sommeren 2024, sier Farmen.

– Dette er den første solparken både for Greenstat og Skagerak Kraft. Vi ser på det som en pilot, men forventer at det vil bygges mange slike parker i årene som kommer, sier Ole Johan Lindaas hos Skagerak Kraft i meldingen.