hans
Her ved Nesbyen ble vannstanden redusert til hundreårflom, takket være at vann ble holdt tilbake i magasinene. (Foto: Hafslund Eco/Thomas Mørch)

I Hallingdal er det enkelte steder målt 1000-årsflom etter nedbøren i forrige uke. Ved Nesbyen ble det redusert til 100-årsflom takket være vannmagasinene.

Den tunge nedbøren har ført til rekordstore vannmasser på store deler av Østlandet. Flere steder er det aldri tidligere målt høyere vannføring. Men det kunne vært vesentlig verre om det ikke hadde vært for vannmagasinene, ifølge en pressemelding fra Hafslund Eco:

Da Hafslund Eco søndag morgen 6. august fikk prognoser om at det var store nedbørsmengder på vei, ble det startet forhåndstapping i alle magasinene i Hallingdalsfjella. Dette ble gjort for å gjøre plass til de store nedbørsmengdene. Tappingen ble stanset utover ettermiddagen mandag 7. august og det er siden så å si ikke blitt sluppet noe vann fra fjellmagasinene i Hallingdal, verken i overløpet eller gjennom kraftstasjonene.

Til sammen har det vært holdt tilbake ca. 700 kubikkmeter per sekund (m3/s) i magasinene i Hallingdal. Om lag 150 m3/s av dette kommer av forhåndstappingen som ble foretatt i dagene før.

Ved Storeskar, i den uregulerte delen av Hemsedal, ble det målt en vannføring som tilsvarer over 1000-årsflom. Ved Bergheim ved Nesbyen kulminerte flommen på ca. 1340 m3/s onsdag 9. august, med en døgnvannføring på ca. 1200 m3/s. Det tilsvarer om lag en 100-årsflom. Det er fremdeles en svært høy vannføring og førte til betydelige skader, men uten vannmagasiner kunne det altså vært 700 m3/s mer. Da hadde det vært 1000-årsflom med uante følgeskader både i Hallingdal, og også lengre ned i Drammensvassdraget.

Det har også vært stor flomdemping i magasinene i Gudbrandsdalen. Det er beregnet at magasinene der dempet flommen med 200-300 m3/s. Likevel kulminerte flommen på rekordhøye 2900 m3/s ved Hunderfossen, som er en større vannføring enn ved flommen i 1995.

«Det er lenge varslet at klimaendringene fører til mer ekstremvær. Det vil øke betydningen av regulerbare vannmagasiner, ikke bare for kraftsystemet, men også for flomdempingen», skriver Hafslund Eco i pressemeldingen.