laje
Med sine 275 medarbeidere, er Laje blant de større energientreprenørerne her i landet. Illustrasjonsfoto: Laje

Inin Group har inngått avtale med Ringerikskraft om å kjøpe samtlige aksjer i Laje AS.

– Med Inin Group inn som eier vil Laje få vekstmuligheter som er nødvendig i entreprenørmarkedet fremover, og Ringerikskraft kan samtidig styrke sin satsing innen vannkraft, strømnett og varme, sier Alf Inge Berget, konsernsjef i Ringerikskraft.

Han viser til at entreprenørselskapet i Ringerikskraft har vært gjennom en stor vekstreise siden oppstart, og har vokst fra et lokalt marked på Ringerike til å bli en større nasjonal el-entreprenør.

Laje sysselsetter 275 medarbeidere inkludert elektrikere, montører og ingeniører samt en erfaren ledergruppe som ledes av administrerende direktør Anders Granheim. Laje har en sterk ordrereserve, og selskapet forventer driftsinntekter på mer enn 700 millioner kroner i 2023, ifølge pressemeldingen som Ringerikskraft har sendt ut.

– Dette oppkjøpet gjør oss til en stor aktør innen infrastrukturtjenester for energi, telekommunikasjon og elektrifisering i det sentrale østlandsområdet, inkludert Oslo, Lier, Ringerike, Maura, Hamar, Lillehammer, Raufoss, Sandefjord og Kongsvinger. Vi er svært glade for at Laje blir del av vår raskt voksende portefølje av selskaper som leverer infrastrukturtjenester i Norden, og at Laje blir en kjernevirksomhet i «Power Distribution»-vertikalen vår, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i Inin Group.

Stort vekstpotensial

Laje er et entreprenørselskap som leverer tjenester innen fagområdene energiinfrastruktur, telekommunikasjon og elektrifisering. Selskapet ble etablert som Ringerikskraft Service i 2002 av Ringerikskraft AS, og har i dag en sterk posisjon på det sentrale østlandsområdet.

– Det er stort vekstpotensial innen alle Lajes fagområder, som påvirkes positivt av megatrendene innen elektrifisering og digitalisering i tillegg til betydelige underinvesteringer i elektrisk infrastruktur i Norge, sier Horpestad.

Lajes hovedkontor ligger på Hønefoss. I tillegg har selskapet betydelig tilstedeværelse fra andre lokasjoner i det sentrale østlandsområdet. Den brede tilstedeværelsen gjør at selskapet er godt posisjonert for å betjene store rammeavtaler med de store nettselskapene i området.

Verdien av Lajes nåværende rammeavtaler anslås til å være rundt 490 millioner kroner årlig.

Transaksjonen forventes gjennomført i løpet av tredje kvartal 2023.

Om Inin Group

Inin Group er et børsnotert investeringsselskap som opererer som industriell eier med investeringer innen infrastruktur og industritjenester i Norden. Konsernet har som mål å skape verdier ved å identifisere investeringsmuligheter innenfor lønnsomme nisjer som har potensial for utvikling, konsolidering og vekst, i tett samarbeid med plattformselskapene for å levere bærekraftig vekst og overlegen lønnsomhet. For mer informasjon: www.inin.no