Elkstremværet Hans har satt fokus på dammer i elvekraftverk. Bildet er fra Fiskumfoss kraftverk i Namsen. Foto: NTE

NVE har sendt brev til landets dameiere for å gjøre dem oppmerksom på deres ansvar og minne dem om damsikkerhetsforskriftenes bestemmelser om overvåkning.

  • Stein Arne Bakken

[abform_energi]
Bakgrunnen for brevet er den store belastningen flere damanlegg i Sør-Norge er blitt utsatt for med ekstremværet Hans. Brevet er send til alle dameiere, men retter seg spesielt mot dem som er direkte berørt av «Hans». «NVE ønsker spesielt å minne om bestemmelser i damsikkerhetsforskriften om overvåking (§7- 2), beredskap...
Artikkelen er 394 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.