– Dette er interessante funn, sier NHO-sjefen til undersøkelsen de har gjort om folks holdninger til vindkraft på land. Illustrasjonsfoto: TrønderEnergi

To av tre kan akseptere vindkraft på land - på visse betingelser, viser en spørreundersøkelse NHO har gjort.

Utbygging på industritomter, flere arbeidsplasser og større inntekter til kommunene er noe av det som skal til for at folk aksepterer vindkraftutbygging i sin hjemkommune

Vindkraft på land er en omdiskutert kraftform i Norge. En ny NHO-undersøkelse viser likevel at så mange som to av tre kan akseptere vindkraft i egen kommune, riktignok på noen betingelser.

– Det er interessante funn. Vindkraft på land er en vanskelig sak, men bildet er kanskje mer sammensatt enn vi har trodd, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

33 prosent på industritomter

2294 personer ble våren 2023 blant annet spurt hva som skal til for at de skal akseptere vindkraft i egen kommune. De kunne krysse av på tre svaralternativ. 18 prosent svarte «Ikke noe som kan få meg til å akseptere vindkraft i min kommune», 13 prosent svarte «Vet ikke». 1 prosent svarte «Annet». 68 prosent krysset av på et eller flere av alternativer, som gir følgende fordeling:

«Vindmøller på allerede utbygde industritomter» 33 prosent

«Ikke for store vindmøller» 20 prosent

«Mer inntekt til kommunen» 30 prosent

«Flere arbeidsplasser i kommunen» 26 prosent

Lokal aksept

Riktignok svarte kun én prosent at de ikke hadde noen problemer med å akseptere vindkraft i hjemkommunen.

–  Vi trenger vindkraft på land for å sikre rimelige strømpriser, arbeidsplasser og for å nå klimamålene. Men for å få lokal aksept må vi se på hva som skal til for å få folk med. Dette er en interessant pekepinn, sier Almlid.

8 av 10 for mer fornybar

Undersøkelsen tok også for seg fornybar energi i stort. 79 prosent er helt eller delvis enig i at vi må øke produksjonen av fornybar energi i Norge. Av kraftformer folk mener er viktigst å satse på for å få nok kraft det nærmeste tiåret, er vannkraft mest populært (50 prosent), solenergi (40 prosent) og havvind (34 prosent). Flere svar var mulig.