melkøya
Regjeringen vil gi klarsignal til Equinors planer om elektrifisering av Melkøya. Foto: Equinor

Regjeringen sier ja til å elektrifisere Melkøya. Samtidig legges det opp til en stor utbygging av strømnettet i Finnmark.

I følge Dagbladet vil regjeringen annonsere at de sier ja til Equinors planer om å elektrifisere Melkøya. Det vil skje på en pressekonferanse som statsminister Jonas Gahr Støre holder i Hammerfest, sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland.

Dermed løses en av de store stridssakene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering, skriver avisen.

Senterpartiet har et ferskt vedtak fra landsmøtet som sier nei til elektrifiseringen, men Arbeiderpartiet har nå vunnet fram i regjering.

Frykten til motstanderne av elektrifisering er at Equinor vil spise opp hele kraftoverskuddet i Finnmark og at Nord-Norge vil få «søring-priser» på strøm.

Dagbladet er kjent med at det var en forventning om at saken skulle landes før sommerferien, men at Ap og Sp til slutt trengte sommeren for å bli enige.

Anbefalt av NVE

NVE vurderte konsesjonssøknaden i mai og anbefalte da nettløsningen Equinor foreslo.

Den anbefalte løsningen innebærer en 3,2 km jordkabel i tunnel fra Hyggevatn transformatorstasjon til Meland og en 2,5 km lang sjøkabel fra Meland til Melkøya.

Også Dagens Næringsliv erfarer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er kommet til enighet om elektrifisering av Melkøya, som lenger har vært et stridsspørsmål i regjeringen. Senterpartiets landsmøte stemte mot elektrifisering tidligere i år, mens Arbeiderpartiet er for.

Nødvendig for å nå klimamålene

Avisen viser til at elektrifisering av olje- og gassanlegg er helt nødvendig hvis Norge og oljeindustrien skal nå utslippsmålene for 2030. I Melkøyas tilfelle kan elektrifiseringen kutte 850.000 tonn CO2 per år. Det tilsvarer rundt to prosent av Norges samlede klimagassutslipp.

DN erfarer at det likevel kan ta lang tid før gassturbinene skrus av på Melkøya. Et vesentlig vilkår for enigheten mellom Ap og Sp er at anlegget skal kjøre på gass helt frem til ny kraft er på plass. Den eksisterende kraftkapasiteten på fastlandet skal ikke tappes som følge av elektrifiseringen. Det blir opp til aktørene selv å få opp ny kraftproduksjon.

I dag drives anlegget på gass. Elektrifisering vil kreve enorme mengder kraft. Anslagene for Melkøya er om lag tre terawattimer i året.

420 kV linje fra Skaidi

Det er også årsaken til at Senterpartiet satte seg på bakbena tidligere i vår. Både Sp og andre kritikere av elektrifiseringen har vist til at det allerede er hardt konkurranse om kraften i regionen. Elektrifisering av Melkøya kan dermed gå i bena på andre potensielle industriprosjekter i regionen.

Ifølge Equinors egne planer for prosjektet, vil elektrifiseringen kreve bygging av en 420 kilovolts kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest. 

Totalt er oppgradering og elektrifisering av Melkøya, eller Hammerfest LNG som anlegget kalles, ventet å koste 13 milliarder kroner.