– Å Energi leverer et solid førsteår, både operasjonelt og finansielt, sier konsernsjef Steffen Syvertsen. Foto: Å Energi

Kraftselskapet Å Energi kunne bygd et nytt, stort kraftverk for ekstraskatten de er er pålagt første halvår etter at regjeringen strammet til skatteskruen i fjor.

På grunn av de økte skattene på vannkraft som regjeringen innførte i fjor, får konsernet et lavere resultat etter skatt til tross for et høyere driftsresultat. Det betyr at over 74 prosent av konsernets resultat før skatt går tilbake til samfunnet i form av overskuddsskatt, grunnrenteskatt og høyprisavgift.

Med uendrede skattevilkår ville de hatt over 600 millioner kroner i økt resultat etter skatt, som tilsvarer et stort kraftverk, skriver selskapet i en pressemelding.

Skattesvekket resultat

Det underliggende driftsresultatet for Å Energi AS første halvår er på 4 202 millioner kroner, mot 3 339 millioner kroner i fjor. Resultatet etter skatt er imidlertid svekket fra tilsvarende periode i fjor, og endte på 1 111 millioner kroner, en nedgang fra 1 176 millioner kroner i første halvår i fjor.

Å Energi har identifisert prosjekter som i sum kan gi en terawattime (TWh) mer produksjon fram til 2030.  Konsernsjef Steffen Syvertsen etterlyser et skatteregime som både gir lokal verdiskaping og gjør det mulig å igangsette nye, større fornybarprosjekter.

– Det er vi avhengig av dersom vi skal få det kraftløftet som vi trenger, som vil bidra til å redusere utslipp, gi lavere kraftpriser og legge til rette for nye industrier. Vi er klare for å skru opp tempoet for å levere på forventningene samfunnet har til oss, men kraftutbygging koster. Som et minimum bør Regjeringen tilbakeføre skattenivået slik det var før energikrisen, inkludert å fjerne høyprisavgiften, sier Syvertsen.

Gode utsikter fremover

Kraftprisene har gjennom første halvår sunket markant fra de rekordhøye prisene i desember i fjor. Selv om prisene fortsatt er på et høyt nivå, er energisituasjonen kraftig forbedret i forhold til hva den var for ett år siden.

– Vår rolle som kraftselskap er viktig, både i et forsyningsperspektiv, men også i et samfunnsperspektiv. Ekstremværet Hans viste, til tross for de store ødeleggelsene, verdien av vannkraftsystemet vi har i Norge. Dette var en påminnelse om hva klimaendringene betyr for samfunnet og oss som vannkraftprodusent, sier Syvertsen.