vindturbin
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

Vil oppgradere og forlenge levetiden på 39 vindparker.

Statkraft har kjøpt Breeze Two Energys vindparker i Tyskland og Frankrike. De 39 allerede idriftsatte vindparkene på til sammen 337 MW skal oppgraderes og få forlenget levetid, skriver Statkraft i en pressemelding.

35 av parkene er i Tyskland og fire i Frankrike. De tyske vindparkene (165 turbiner) som omfattes av transaksjonen ligger over hele Tyskland, og har en samlet installert effekt på 310 MW. Kjøpet dobler Statkrafts vindkraftkapasitet i landet.

De fire franske vindparkene (20 turbiner) har en installert kapasitet på 27 MW, noe som nesten dobler Statkrafts vindkraftkapasitet i landet.

Kjøpesummen for portefjøljen var 4,7 milliarder kroner.

Målet er å optimalisere driften av anleggene og på sikt erstatte de gamle turbinene med nye og mer effektive.

Vindparkene ligger ifølge Statkraft på steder med svært gode vindforhold. Siden de ble bygget for 15 og 21 år siden har turbinteknologien blitt betydelig bedre, og de fleste av anleggene har ifølge Statkraft derfor et stort potensial for oppgradering til moderne vindturbiner når tiden er inne for det.

Utskifting av gamle vindturbiner med nye, mer effektive turbiner kan doble energiproduksjonen fra anleggene, ifølge Statkraft.