tønnesen
Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen legger frem det beste halvårsresultatet i selskapets historie, . Foto: Øyvind Zambrano Lie

Statkraft leverte sine sterkeste resultater for andre kvartal og første halvår noensinne, tross lavere produksjon og kraftpriser.

Forretningsområdene Norden og Marked leverte solide prestasjoner og bidro mest til rekordresultatet. Statkraft fortsetter å trappe opp prosjektaktivitetene for å levere på sin ambisiøse vekststrategi, heter det i en pressemedling fra selskapet.

  • Netto driftsinntekter steg til 13,1 milliarder kroner i andre kvartal 2023 fra 8,4 milliarder kroner i samme kvartal i fjor, mens underliggende EBIT steg til 7,6 milliarder kroner (3,8 milliarder kroner), som ga Statkrafts sterkeste andre kvartal noensinne.
  • De europeiske kraftprisene falt ytterligere i andre kvartal og er ned rundt 50 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.
  • Statkraft inngikk flere langsiktige kraftsalgsavtaler, inkludert industrikraftavtaler med et samlet volum på ni TWh med Celsa Armeringsstål og Hydro Energi, samt betingede industrikraftavtaler med Aker Horizons og Fortescue Future Industries, som utvikler grønn industri i Norge.

– Solid drift, effektiv energidisponering og høy verdiskaping i markedsaktivitetene bidro til det beste resultatet i et andre kvartal i Statkrafts historie. Vi fortsetter å skalere opp utbyggingen av mer fornybar energi både i Norge og i utlandet, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Prisene og volatiliteten har falt fra de svært høye nivåene tidligere i energikrisen, men prisene ligger fortsatt på et høyt nivå sammenlignet med før bortfallet av russisk gass i det europeiske energimarkedet. Energibalansen i Europa har bedret seg betraktelig, drevet av større LNG-tilgang, lavere etterspørsel og økt utrulling av fornybar energi. Det var også stort tilsig i andre kvartal. De nordiske magasinnivåene var på 94 prosentav median ved utgangen av juni og er for tiden på 95 prosent av median. Lavere kraftpriser bidro også til positive sikringseffekter i kvartalet.

Driftskostnadene steg, hovedsakelig på grunn av veksten i selskapet, valutaeffekter som følge av svekkelsen av kronen (NOK) og det norske høyprisbidraget.

Statkraft rapporterte et resultat før skatt på 12,5 milliarder kroner, inklusive reversering av nedskrivninger primært knyttet til nordiske landvindparker (hovedsakelig i Sverige) og positive effekter fra innebygde euro-derivater.

Resultat etter skatt var 5,6 milliarder kroner i kvartalet.

Statkraft har en meget solid finansiell stilling. Målt på 12 måneders rullerende basis var avkastningen på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) 43 prosent.

Statkraft har en bred portefølje av vann-, vind- og solkraftprosjekter under utvikling, hovedsakelig i Norden og Europa. Selskapet er på vei til å nå sin ambisjon om å bygge 2500-3000 MW fornybar energi årlig fra 2025, økende til rundt 4000 MW innen 2030. Den nåværende utviklingstakten er 1000 MW per år.

Ifølge pressemeldingen planlegges det flere prosjekter i Norge for å øke den installerte effekten i dagens vannkraftverk, inklusive effektoppgradering av Mauranger-kraftverket.

– Vi er midt i en grønn energiomstilling. Mer fornybar energi er løsningen for å levere på verdens klimamål og dekke behovet for sikker energiforsyning til konkurransedyktige priser. Statkraft skalerer opp utviklingen av vind- og solkraft, og bidrar med mer fleksibel vannkraft for å balansere et kraftsystem som i økende grad domineres av ikke-regulerbare energikilder, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft kjøpte i august en portefølje av vindparker i drift i Tyskland og Frankrike med en samlet effekt på 337 MW. Det er et betydelig potensial for å forlenge levetiden til vindparkene, og for å oppgradere til moderne vindturbiner. Selskapet har også signert en avtale om å kjøpe to vindparker i drift i Brasil (260 MW), for å bygge ytterligere skala i landet. Gjennomføring av kjøpet ventes i fjerde kvartal.

STATKRAFT LOGO
Foto: Alexander Hagstadius