kupekraft
Illustrasjonsfoto: Hywer

Ved utgangen av 2. kvartal var 63 kraftverk under bygging, med en samlet effekt på 354 MW og en beregnet produksjon på 1062 GWh/år.

  • Øyvind Zambrano Lie

[abform_energi]
Det går fram av en oversikt laget av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Av dette var 44 kraftverk småskala vannkraft (under 10 MW). Disse hadde en samlet effekt på 182 MW og en årsproduksjon på 613 GWh. 243 GWh av denne småkraften var ventet å settes i drift i år,...
Artikkelen er 298 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.