aasland
Energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Bernt Sønvisen

Regjeringen vil sette av 135 millioner kroner for å få fart på konsesjonsprosessene på kraftlinjer og kraftproduksjon.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det opplyser energiminister Terje Aasland til E24. Dermed ser det ut til at regjeringen imøtekommer i hvert fall deler av NVEs bønn om mer penger.

I mai skrev nemlig Energiteknikk at NVE i sitt budsjettforslag for 2024 foreslo økninger for 258 millioner kroner, en økning på 18 prosent. Men da var ikke lønns- og prisjusteringer lagt inn, det kom i tillegg.

80 stillinger

Pengene Aasland nå lover bort, skal blant annet gå til flere saksbehandlere i NVE og Olje- og energidepartementet.

– Vi bruker nå 135 millioner for å styrke energiforvaltningen og gjøre den mer moderne. Dette betyr flere folk og økt digitalisering, sier Aasland til E24.

– Nå blir det opp mot 80 nye stillinger i forvaltningen. Det må mennesker til for å gjennomføre disse viktige prosessene. Vi legger også inn penger til digitalisering. Dette moderniserer energiforvaltningen, sier han.

Mest til NVE

I fordelingen blir det mest stillinger til NVE.

– Dette går til saksbehandlingskapasitet. Det trengs ny analysekapasitet, det skal jobbes med detaljplaner og nye markedsmodeller. Det settes også av midler til regelverksutvikling og arbeidet med konsekvensutredninger av havvind, sier Aasland.