Det eksisterende landtaket for 132 kV sjøkabelen over Ofotfjorden er her på Barøya. På andre siden skimtes Lødingen, hvor sjøkabelen føres i land noe sør for sentrum. Traseen er over åtte kilometer lang lang og ca. 430 meter på det dypeste. Foto: Statnett

Statnett vurderer det som mest miljøvennlig å fjerne eksisterende 132 kV sjøkabel over Ofotfjorden fremfor å la de seks kablene bli liggende.

  • Rasmus Halvorsen

I en e-post til Statnett stiller NVE spørsmål i forbindelse med en konsesjonssøknad om fornyelse av eksisterende 132 kV sjøkabel over Ofotfjorden. På 1970-tallet ble det lagt seks oljekabler over fjorden i én trasé, og det er søkt om å få erstatte disse med fire pex-kabler på samme spenningsnivå. NVE...
Artikkelen er 419 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.