Foto: Hitachi Energy

Påstand om grov uaktsomhet ved et av Statkrafts produksjonsanlegg ligger bak et erstatningskrav på 14,8 millioner kroner.

Nyhetstjenesten Energiwatch skriver på sine nettsider i dag at erstatningssaken skal opp i Oslo tingrett 4. desember i år.

Den utløsende årsaken til brannen skal ha vært vanninntrengning i ei kabelmuffe under kabelinstallasjoner ved et ikke navngitt kraftverk. Vanninntrengningen skal ha kommet som en følge av at montørene hadde fått beskjed av kunden – altså Statkraft – om å fjerne noen koronaringer på toppen av kabelmuffene.

Statkraft og Hitachi Energy er uenige om hvem som hadde ansvaret for å tette noen boltehull som da ble stående åpne, eller skulle forstått at vanninntrengning da ville bli en risiko-

Kravet på 14,8 millioner kroner skal dekke reparasjonskostnader og produksjonstap ved stopp etter brannen.

Verken Statkraft eller Hitachi Energy har vært tilgjengelig for kommentarer for Energiteknikk. Til Energiwatch sier kommunikajsonsdirektør Geir Fuglseth hos Statkraft at de ikke vil gå inn på detaljene i en pågående sak.