Odd Olaf Askeland, som startet satsingen på hurtiglading i Eviny, er strålende fornøyd med at Eviny sikret seg 142 av de 900 lokasjonene for ladestasjoner i Tyskland. Foto: Eviny

Eviny har sikret seg 142 av de 900 lokasjonene for ladestasjoner for hurtiglading av elbiler i Tysland.

– Dette er en stor anerkjennelse av jobben vi har gjort med å bygge ladestasjoner i Norge og Norden. Over en milliard kroner i støtte fra tyske myndigheter vil gi oss en boost når vi nå starter utbygging i Tyskland, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny i en pressemelding fra selskapet.

Tyskland satser stort på å etablere flere ladestasjoner, og myndighetene har gjennomført et anbud for etablering og drift av et tysk hurtigladenettverk, Deutschlandnetz. Eviny har deltatt i konkurransen om å få tildelt pakker med ulike utbyggingsområder, der vinnerne også får økonomisk støtte. Eviny vant tre pakker, som var øvre grense for hva en aktør kunne få.

Blir en betydningsfull aktør i Tyskland
– Vi møtte sterk konkurranse og er strålende fornøyde med å få full pott i tildelingen. Dette vil gjøre oss til en betydningsfull ladeaktør i Tyskland, sier Pål Tveitevåg, daglig leder for Eviny Elektrifisering, selskapet som har ansvar for hurtigladesatsingen.

Sammen med seksjonssjef Odd Olaf Askeland, som startet satsingen på hurtiglading i Eviny, var Tveitevåg i Tyskland onsdag ettermiddag da resultatet av anbudet ble offentliggjort. Den tyske samferdselsministeren Volker Wissing deltok ved tildelingen.

Fikk en stor del av kontrakten
I det tyske anbudet ble det blant annet lagt vekt på pris, kvaliteten på driftssystem, og hvor mange lokasjoner selskapene allerede hadde sikret. Totalt lå 900 lokasjoner inne i anbudet fordelt på ulike regioner, og Eviny sikret seg hele 142 av disse med til sammen 1232 ladepunkter. Eviny er allerede i gang med å prosjektere og bygge flere ladestasjoner i Tyskland, som kommer i tillegg til ladestasjonene i anbudet.

– Samlet tar Eviny sikte på å bygge mer enn 200 nye ladestasjoner i Tyskland, der de første kan være i drift tidlig på nyåret, opplyser Tveitevåg.

Eviny er en av de største ladeaktørene i Norge og regnes også blant de store i nordisk målestokk. Totalt har Eviny 258 ladestasjoner og 1485 hurtig- og lynladepunkter over hele Norge og Sverige. I Danmark og Tyskland er selskapet i oppstartsfasen med å etablere et nettverk av ladestasjoner.

– Vi har markert oss godt i Norge gjennom flere år, sier  Askeland.

– Appen vår har over en halv million registrerte brukere, og vi ligger helt i toppen på EPSI-målinger av kundetilfredshet. Denne sterke posisjonen har bidratt til at vi nå får innpass hos tyske myndigheter, legger han til.