Rødt Mimir Kristjánsson
Rødts Mimir Kristjánsson er kritisk til Olje- og energidepartementets havvind-hemmelighold. Foto: Rødt

Nå fratas offentligheten muligheten til å ettergå hvordan kriteriene for miljø, HMS, lokale ringvirkninger og påvirkningen for fiskeri oppfylles, før avgjørelsen er tatt, advarer Rødts Mimir Kristjánsson.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Hvorfor skal ikke offentligheten få innsyn i søknadene om havvindsubsidier, hvorfor kan ikke selskapene selv få gjøre et forsøk på å sladde informasjon de ikke vil ha ut, og hva tror statsråden dette gjør med legitimiteten til havvind-«kinderegget», spør Kristjánsson energiminister Terje Aasland i et skriftlig spørsmål, etter at det i går ble kjent at Olje- og energidepartementet vil hemmeligholde søknadene om å få bygge havvind.

Begrunnelsen for hemmeligholdet er at departementet antar at det vil komme mange krav om innsyn, og at det vil føre til lengre saksbehandlingstid for søknadene.

«Arbeidskrevende»

Hemmeligholdet skal gjøres ved å stramme inn forskriften til offentleglova.

«Nå skal søknadene om subsidier for å bygge havvind unntas offentlighet og innsynsretten fjernes. Da havvindområdene ble åpnet fikk selskapene beskjed om å lage en offentlig versjon, og en sladdet versjon, når de skulle søke. Høringsforslaget legger opp til at regjeringen nå skal gjøre den jobben for selskapene, ved å bare unnta alt fra offentligheten», skriver Kristjánsson i sitt spørsmål.

Han påpeker at havvindutbyggingen blir dyr.

«Regjeringen anslo først at støttebeløpet for Sørlige Nordsjø 2 ble 9 milliarder, men måtte oppjustere dette til 23 milliarder, Det er mange skattekroner, og det virker spesielt at denne pengebruken skal få et særlig unntak i offentleglova fordi det er så «arbeidskrevende» å sikre innsyn i hva skattebetalernes penger går til. Jeg ønsker derfor en nærmere begrunnelse for hvorfor Olje- og Energidepartementet skal stramme inn offentleglova», skriver Rødt-politikeren.

Får ikke ettergått om kriteriene følges

Han viser til at Aasland ofte omtaler havvindprosjektet som et kinderegg.

«Man skulle tro at det var ønskelig med fullt innsyn i hva dette kinderegget har å by på. Prekvalifiseringen av selskapene er det eneste steget i havvindprosessen hvor faktorer som lokale ringvirkninger, miljø, påvirkning på fiskeri, HMS og kompetanse teller. Etter prekvalifiseringen er det bare pris som gjelder. Nå fratas offentligheten muligheten til å ettergå hvordan disse kriteriene oppfylles, før avgjørelsen er tatt», advarer Kristjánsson.

Saken er nå på høring. First for å sende innspill er 13. oktober.