Stipendiat Marthe Fogstad Dynge ved NTNU har studert prismodeller for mikromarkeder for kraft. Hun anbefaler likevektsmodellen som den mest rettferdige. Foto: NTNU

NTNU- og SINTEF-forskere har funnet hvordan lokal solstrøm og mikrohandel med kraft kan omsettes mest effektivt og rettferdig. Nå søker de pilotmarkeder.

Det skal være første gang internasjonalt at slike prismodeller sammenliknes under like, teoretiske forhold. Kraftpriser som baserer seg på likevektsprinsippet, ikke ulikt hvordan NordPools Spotbørs fungerer i dag, vil være den mest effektive, transparente og rettferdige prismodellen i de framtidige mikromarkedene for elektrisk kraft. På trappene Slike mikromarkeder står på...
Artikkelen er 610 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.