wickholm
Samfunnsbedriftene Energis direktør Truls Wickholm. Foto: Samfunnsbedriftene

– Det er også vanskelig å se hva det statlige monopolselskapet Statnett SF har å gjøre i næringslivets hovedorganisasjon, sier Truls Wickholm. Statnett avviser kritikken.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk skrev torsdag, vil Statnett fra årsskiftet melde seg ut av arbeidsgiverforeningen Spekter og inn i NHO og Fornybar Norge.

« Vi mener det er et svært spesielt valg og svekker tilliten til Statnett», skriver Samfunnsbedriftene Energi i en pressemelding.

Skal klage til OED

De viser til at Statnett argumenterte med at de vil ivareta nøytralitet og likebehandling av ulike organisasjoner, kunder og interessenter.

«Begrunnelsen for byttet blir for oss motstridende når man argumenterer for at man ønsker både nøytralitet og samtidig vil ha tettere tilknytning til deler av fornybarbransjen. Det var jo nettopp dette som gjorde at Statnett for 30 år siden valgte å bli med i etableringen av Spekter, slik at det var et klart skille til aktørene», skriver Samfunnsbedriftene Energi.

– For oss svekker dette tilliten til Statnett SF som uavhengig aktør, og vi kommer til å ta dette opp med eieren. Det grønne skiftet er noe hele samfunnet skal gjøre sammen, ikke internt i en bransjeorganisasjon, sier Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi i meldingen. Statnett eies av Olje- og energidepartementet (OED).

Statlig monopolselskap

Wickholm mener Statnett SF i første rekke er systemoperatør, et statlig foretak som alle kraftselskap må forholde seg til.

«Vi kan vanskelig se at det er mulig å holde det næringspolitiske perspektiv utenom medlemskapet i Fornybar Norge, slik Statnett selv påpeker», skriver Samfunnsbedriftene Energi.

– Statnett SF har mulighet til å spille en rolle som nøytral hub, møteplass og diskusjonsforum for hele bransjen. I stedet melder de seg inn hos deler av bransjen. Dette henger ikke på greip for oss. Det er også vanskelig å se hva det statlige monopolselskapet Statnett SF har å gjøre i næringslivets hovedorganisasjon, fortsetter Wickholm.

Konkurrent

Han påpeker at Fornybar Norge representerer én del av kraftbransjen, mens Samfunnsbedriftene Energi organiserer rundt halvparten av alle nettselskapene i Norge.

«Vi er derfor svært opptatte av at nøytraliteten fra Statnetts side ivaretas for hele fornybarbransjen. Dette ser vi nå kan bli utfordrende».

– Med Statnett SF inkludert som en del av Fornybar Norge, ser vi et enda større behov for Samfunnsbedriftene Energi som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon som skal ivareta interessene for mindre og mellomstore kraftselskap, understreker Wickholm.

Inviteres til kundeforum

Statnett avviser kritikken.

«Endringen av arbeidsgiverforening vil ikke påvirke Statnetts rolle og samfunnsoppdrag. Nøytralitet og likebehandling av ulike organisasjoner, kunde og interessenter vil fortsatt bli ivaretatt, blant annet gjennom Statnetts nye strategiske kundeforum. Samfunnsbedriftene Energi er invitert til å delta i Strategisk Kundeforum», skriver Statnetts presseavdeling i en epost til Energiteknikk.