jarlshaug
Jarshaug kraftverk i Samnanger, et av de større minikraftverkene som er blitt bygd her i landet. Foto: Stein Arne Bakken

NVE går imot at kommunene skal få delegert myndigheten til å vurdere om mini- og mikrokraftverk har konsesjonsplikt.

  • Stein Arne Bakken

Det er Småkraftforeninga som har bedt om dette i et brev Olje- og energidepartementet. Bakgrunnen er at de mener saksbehandlingstiden for småkraftsaker i NVE er altfor lang, og at deres forslag vil frigjøre ressurser og styrke den lokale forvaltningen.  NVE mener det vil være uheldig å overlate dette til kommunene,...
Artikkelen er 843 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.