førsteplass
Fra utdelingen av førstepremien: Juryleder Sonja Berlijn (f.v.), Jon Arnesen (Tensio), Simen Karlsen (Multiconsult), Torfinn Årdalsbakke (Eidsiva), Kine Ryberg Strupstad (prosjektleder Peak Shaper og Eidsiva Vekst), Torstein Sole-Gärtner (direktør Eidisva Vekst), Ingrid Nytun Christie (Peak Shaper) og Jun Elin Wiik (direktør i Smartgridsenteret). Foto: Smartgridsenteret

Tilfører fleksibilitet og spenningsstøtte til sluttbrukere i områder der man venter på nettutbygging eller andre tiltak.

  • Øyvind Zambrano Lie

Prisen ble delt ut på Smartgridkonferansen på Gardermoen onsdag kveld.

Dette er juryens begrunnelse:

«PeakShaper har utviklet et forretningskonsept for en fleksibel og modulær batteritjeneste. Nettbatteriene er mobile, og kan tilføre fleksibilitet og spenningsstøtte til sluttbrukere i områder der man venter på nettutbygging eller andre tiltak. Når nettet er forsterket kan batterier flyttes til et nytt område. Dermed bidrar PeakShaper til økt utnyttelse av det eksisterende strømnettet, og gir verdi til sluttbrukere som befinner seg i områder med svakt nett. Prosjektet er nytenkende, med teknologi som brukes lite i det norske strømnettet i dag. I tillegg har det demonstrert sin nytteverdi i praksis, med gode resultater».

Nytenkende

De mobile nettbatteriene er utviklet av Eidsiva Vekst. Peak Shapers batteritjeneste er testet ut i et pilotprosjekt i Lierne, slik Energiteknikk nylig omtalte.

– Prosjektet er nytenkende, med teknologi som brukes lite i det norske strømnettet i dag. I tillegg har det demonstrert sin nytteverdi i praksis, med gode resultater, sier juryleder Sonja Berlijn ifølge en melding på Smartgridsenterets nettside.

Lokalt fleksibilitetsmarked

På andre plass kom et prosjekt med navnet +CityxChange. Det er et EU-prosjekt som har utviklet innovative løsninger for et skalerbart lokalt energi- og fleksibilitetsmarked for elektrisitet og termisk energi. Løsningen er demonstrert i to bydeler i Trondheim.

– Prosjektet samkjører sitt lokale marked med det ordinære kraftmarkedet med stor suksess, og løsningene som demonstreres kan anvendes i stor skala, sier Berlijn.

I løsningen som +CityxChange har utviklet, inngår det blant annet solcelleanlegg, varmepumper, ventilasjonsanlegg, snøsmelteanlegg, ladere for elbusser, stasjonære batterier, elbilbatterier via V2G-ladere og kjøle- og fryseanlegg.

Delt tredjeplass

På delt tredjeplass kom prosjektene PGO (Power Grid Optimizer) og Wattapp.

PGO bruker en algoritme som vurderer koblingsbildet i distribusjonsnettet, og foreslår bryterendringer som vil redusere tap.

Wattapp er en løsning som synliggjør hvor i strømnettet det er ledig kapasitet slik at nettet kan utnyttes bedre.